Hotărâri ale Biroului Electoral central

Nr. crt. Hotărâre Descriere
1 Hotărârea nr. 1 privind respingerea contestației formulată de Alianța Adevăr și Dreptate PNL-PD referitor la modul de constituire a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Timiș Vizualizează
2 Hotărârea nr. 3 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale Vizualizează
3 Hotărârea nr. 5 privind admiterea Protocolului privind constituirea Alianței electorale Uniunea națională PSD+PUR Vizualizează
4 Hotărârea nr. 6 privind respingerea sesizării domnului George Gibescu referitor la imposibilitatea de a strânge semnăturile necesare prevăzute de art.3 alin.(2) din Legea nr.370/2004 Vizualizează
5 Hotărârea nr. 7 privind respingerea cererii formulată de domnul Fur Isaia referitor la eliberarea unui certificat din care să rezulte legalitatea și valabilitatea datelor personale, precum și a semnăturilor susținătorilor săi Vizualizează
6 Hotărârea nr. 8 privind respingerea cererii formulată de domnul Tipus Gheorghe de înregistrare a candidaturii sale pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
7 Hotărârea nr. 9 privind respingerea cererii formulată de Partidul Solidarității pentru Șanse Egale și s Societate mai Bună referitor la publicarea semnului electoral în Monitorul Oficial înainte de inceperea campaniei electorale Vizualizează
8 Hotărârea nr. 10 privind respingerea cererii formulată de Partidul Renașterea României și Partidul Pensionarilor și Protecției Sociale de înregistrare a protocolului de constituire a alianței electorale Vizualizează
9 Hotărârea nr. 11 privind înresgistrarea semnelor electorale enumerate în lista anexă Vizualizează
10 Hotărârea nr. 12 privind respingerea, ca nefondată, a cererii formulată de Asociația Etnică a Rușilor din România de înregistrare a semnului electoral Vizualizează
11 Hotărârea nr. 13 privind respingerea cererii formulată de domnul Vasile Mihăescu pentru atribuirea semnului electoral Vizualizează
12 Hotărârea nr. 14 privind respingerea cererii formulată de domnul Olar Corneliu de înregistrare a semnului electoral Vizualizează
13 Hotărârea nr. 15 privind respingerea cererii formulată de Comunitatea Etniei Romilor din România de înregistrare a semnului electoral Vizualizează
14 Hotărârea nr. 16 privind respingerea cererii formulată de Uniunea Secuilor din Romnânia din România de înregistrare a semnului electoral Vizualizează
15 Hotărârea nr. 20 privind respingerea cererii formulată de domnul Petria Eugeniu Dragoș de înregistrare a candidaturii și a semnului electoral Vizualizează
16 Hotărârea nr. 21 privind respingerea cererii formulată de Uniunea Democrată a Ucrainenilor din România de atribuire a semnului electoral Vizualizează
17 Hotărârea nr. 22 privind respingerea cererii formulată de Asociația Ofensiva Tinerilor de înregistrare a candidaturii Vizualizează
18 Hotărârea nr. 23 privind respingerea contestației formulată de Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD - Ilfov împotriva Hotărârii nr.4/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Ilfov Vizualizează
19 Hotărârea nr. 24 privind respingerea, ca nefondată, a cererii formulată de Iosipescu Puia-Silvia de înregistrare a candidaturii pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
20 Hotărârea nr. 25 privind respingerea cererii formulată de domnul Faur Isaia de înregistrare a candidaturii pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
21 Hotărârea nr. 26 privind respingerea cererii formulată de domnul Bancău Ion de înregistrare a candidaturii pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
22 Hotărârea nr. 27 privind respingerea cererii formulată de doamna Cozma Maria de înregistrare a candidaturii pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
23 Hotărârea nr. 28 privind respingerea cererii formulată de domnul George Carol Frătiman de înregistrare a candidaturii pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
24 Hotărârea nr. 30 privind respingerea cererii formulată de domnul Aștefănoaiei Ioan de înregistrare a candidaturii pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
25 Hotărârea nr. 31 privind admiterea ,Protocolului privind constituirea Alianței electorale cu denumirea Alianța Popular Creștin Democrată Vizualizează
26 Hotărârea nr. 32 pentru stabilirea unor măsuri privitoare la desfășurarea alegerilor parlamentare și prezidențiale Vizualizează
27 Hotărârea nr. 34 privind respingerea cererii formulată de doamna Noghin Doina Elena de înregistrare a candidaturii pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
28 Hotărârea nr. 35 privind respingerea cererii formulată de domnul Godja Florin Vasile de înregistrare a candidaturii pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
29 Hotărârea nr. 36 privind respingerea cererii formulată de domnul Predescu Gheorghe de înregistrare a candidaturii pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
30 Hotărârea nr. 38 privind aplicarea unor prevederi ale legii nr.373/204, referitoare la organizarea birourilor electorale Vizualizează
31 Hotărârea nr. 39 privind respingerea, ca tardivă, a cererii formulată de domnul Gheorghe Bejan referitor la înscrierea semnului electoral Vizualizează
32 Hotărârea nr. 40 privind respingerea cererii formulată de domnul Lascu Ioan de înregistrare a candidaturii pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
33 Hotărârea nr. 41 privind respingerea contestației formulată de Alianța electorală Dreptate și Adevăr PNL-PD Timiș împotriva Hotărârii nr.1 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.37 Timiș Vizualizează
34 Hotărârea nr. 42 privind respingerea contestației formulată de domnul Vasile Moldovan împotriva Hotărârii nr.1 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.6 Bistrița Năsăud Vizualizează
35 Hotărârea nr. 43 privind respingerea cererii formulată de domnul Oancea Marin de înregistrare a candidaturii pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
36 Hotărârea nr. 45 privind aplicarea unor dispoziții legale referitoare la componența și activitatea secțiilor de votare din străinătate, precum și la consemnarea și transmiterea rezutatului votării la și de la secțiile de votare din străinătate Vizualizează
37 Hotărârea nr. 46 privind respingerea contestației formulată de Alianța Dreptate și Adevăr - PNL-PD împotriva Hotărârii nr.2/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.4 Bacău Vizualizează
38 Hotărârea nr. 47 privind respingerea contestației formulată de Primăria Municipiului Bistrița împotriva Hotărârii nr.5/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.6 Bistrița Năsăud Vizualizează
39 Hotărârea nr. 48 privind respingerea contestației formulată de Asociația Bulgarilor din România referitor la listele de candidați depuse de către Comunitatea "Bratstvo" a Bulgarilor din România pentru Camera Deputaților Vizualizează
40 Hotărârea nr. 49 privind respingerea, ca inadmisibilă, a contestației formulată de Partidul Unității Nțiunii Române împotriva Hotărârii nr.38/2004 a Biroului Electoral Central Vizualizează
41 Hotărârea nr. 50 privind respingerea contestației formulată de Partidul România Mare - Filiala Cluj împotriva Hotărârii nr.2/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.13 Cluj Vizualizează
42 Hotărârea nr. 51 privind respingerea contestației formulată de Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizația Cluj împotriva Hotărârii nr.2/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.13 Cluj Vizualizează
43 Hotărârea nr. 52 privind respingerea contestației formulată de Partidul Social Democrat - Filiala Constanța împotriva Hotărârii nr.9/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.14 Constanța Vizualizează
44 Hotărârea nr. 53 privind respingerea contestației formulată de Alianța D.A. PNL-PD împotriva Hotărârii nr.9/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.14 Constanța Vizualizează
45 Hotărârea nr. 54 privind respingerea cererii formulată de domnul Carnu D. Ion de înregistrare a candidaturii pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
46 Hotărârea nr. 55 privind completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale Vizualizează
47 Hotărârea nr. 56 privind tipărirea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Vizualizează
48 Hotărârea nr. 57 privind constatarea nulității unor candidaturi pentru Camera Deputaților și Senat Vizualizează
49 Hotărârea nr. 58 privind respingerea, ca nefondată, a contestației formulată de Alianța D.A. PNL-PD - Filiala Vâlcea împotriva Hotărârii nr.4/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.40 Vâlcea Vizualizează
50 Hotărârea nr. 59 privind respingerea contestației formulată de Inspectoratul de Poliție Judeețană Iași împotriva Hotărârii nr.4/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.24 Iași Vizualizează
51 Hotărârea nr. 60 privind respingerea contestației formulată de Alianța D.A. PNL-PD - București împotriva Hotărârii nr.4/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.42 - Municipiul București Vizualizează
52 Hotărârea nr. 61 privind admiterea contestației formulată de Partidul România Mare - Consiliul județean Galați împotriva modului de completare a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.18 Galați cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale Vizualizează
53 Hotărârea nr. 62 privind modificarea anexei la Hotărârea Biroului Electoral Central nr.57 din 15 noiembrie 2004 pentru constatarea nulității unor candidaturi pentru Camera Deputaților și Senat Vizualizează
54 Hotărârea nr. 63 privind retipărirea buletinelor de vot în Circumscripția Electorală Județeană nr.24, Iași Vizualizează
55 Hotărârea nr. 64 privind respingerea contestației formulată de Alianța D.A. PNL-PD - Dâmbovița împotriva Hotărârii nr.1/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.16 Dâmbovița Vizualizează
56 Hotărârea nr. 65 privind respingerea, ca nefondată, a contestației formulată de Uniunea națională PSD-PUR - Sibiu referitor la încălcarea prevederilor Legii nr.373/2004 de către postul privat de televiziune Antena 1 - Sibiu Vizualizează
57 Hotărârea nr. 67 pentru aplicarea dispozițiilor legale privitoare la repartizarea și atribuirea mandatelor pentru Camera Deputaților și Senat Vizualizează
58 Hotărârea nr. 68 pentru aplicarea dispozițiilor legale privitoare la constatarea rezultatelor votării Vizualizează
59 Hotărârea nr. 69 privind publicarea rezultatelor alegerilor parlamentare și prezidențiale Vizualizează
60 Hotărârea nr. 70 privind admiterea contestației formulată de SC EUROMEDIA GROUP SA București împotriva Hotărârii nr.14/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 14 Constanța Vizualizează
61 Hotărârea nr. 71 privind respingerea, ca nefondată, a cererii Partidului Național Democrat Creștin referitor la revenirea asupra constatării nulității de drept a candidaturilor doamnei Popa Elena pentru Camera Deputaților în Circumscripția Electorală nr.21 Harghita și pentru Senat în Circumscripția Electorală nr.20 Gorj Vizualizează
62 Hotărârea nr. 72 privind respingerea contestației formulată de Alianța D.A. PNL-PD - Vrancea împotriva Hotărârii nr.2/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.41 Vrancea Vizualizează
63 Hotărârea nr. 73 privind respingerea contestației formulată de Partidul Socialist Unit referitor la completarea Biroului Electoral de Circumscripție nr.25 Ilfov Vizualizează
64 Hotărârea nr. 74 privind respingerea contestației formulată de Partidul Renașterea României - Filiala Județeană Vaslui referitor la completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Vaslui Vizualizează
65 Hotărârea nr. 76 privind respingerea contestației formulată de Partidul Mileniului III referitor la completarea Biroului Electoral de Circumscripție nr.42 București Vizualizează
66 Hotărârea nr. 77 privind respingerea, ca nefondată, a contestației formulată de Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD Vrancea împotriva Hotărârii nr.4/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 41 Vrancea Vizualizează
67 Hotărârea nr. 79 privind admiterea contestației formulată de Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizația Județeană Bihor împotriva Hotărârii nr.3/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 5 Bihor Vizualizează
68 Hotărârea nr. 80 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea de copii de pe unele procese verbale Vizualizează
69 Hotărârea nr. 81 privind admiterea contestației formulată de Uniunea Națională PSD+PUR Vrancea împotriva Hotărârii nr.3/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.41 Vrancea Vizualizează
70 Hotărârea nr. 82 privind respingerea contestației formulată de Alianța D.A. PNL-PD - Suceava împotriva Hotărârii nr.11/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.35 Suceava Vizualizează
71 Hotărârea nr. 83 privind prezența observatorilor în secțiile de votare Vizualizează
72 Hotărârea nr. 84 privind respingerea contestației formulată de Uniunea Națională PSD+PUR - Organizația Județeană Sibiu împotriva Hotărârii nr.3/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.34 Sibiu Vizualizează
73 Hotărârea nr. 85 privind asigurarea podibilității pentru reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale de a înregistra, electronic, datele conținute ăn procesele verbale încheiate de birourile electorale ale secțiilor de votare, oficiile electorale și, respectiv, de birourile electorale de circumscripție Vizualizează
74 Hotărârea nr. 86 privitoare la modul de imprimare în Circumscripția Electorală nr.42 - București a buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Vizualizează
75 Hotărârea nr. 87 privind respingerea, ca inadmisibilă a contestației formulată de Partidul Social Democrat - Filiala Mehedinți referitor la modul de completare a Birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale Vizualizează
76 Hotărârea nr. 88 privind respingerea, ca inadmisibilă, a contestației formulată de Uniunea Națională PSD+PUR împotriva Hotărârii nr.27/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.14 Constanța Vizualizează
77 Hotărârea nr. 89 privind crearea copiilor de pe listele electorale permanente de către partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale interesate Vizualizează
78 Hotărârea nr. 90 privind respingerea, ca inadmisibilă, a contestației formulată de Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD împotriva Hotărârii nr.14/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.42 București Vizualizează
79 Hotărârea nr. 91 privind admiterea contestației formulată de Uniunea Națională PSD+PUR Vrancea referitor la publicarea unei machete electorale de către Alianța D.A. - PNL-PD Vizualizează
80 Hotărârea nr. 92 privind respingerea contestației formulată de Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD -Filiala Județeană Mureș împotriva Hotărârii nr.23/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.28 Mureș Vizualizează
81 Hotărârea nr. 93 privind stabilirea buletinului de vot care se va folosi la al doilea tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
82 Hotărârea nr. 94 privind admitetea contestației formulată de Uniunea Națională PSD +PUR - Filiala Suceava referitor la activitațile de distribuie a ziarului "D'ai Lu' Păcală" în Circumscripția Electorală nr.35 Suceava Vizualizează
83 Hotărârea nr. 95 privind respingerea, ca nefondată, a contestației formulată de Asociația Culturală Bulgară din România referitor la nereguli constatate în desfășurarea procesului electoral Vizualizează
84 Hotărârea nr. 96 prrivind respingerea plângerii formulată de Asociația Cultutală din România de renumărare a voturilor în Circumscripția Electorală Județeană nr.17 Dolj Vizualizează
85 Hotărârea nr. 97 privind exercitarea dreptului de vot în al doilea tur de scrutin Vizualizează
86 Hotărârea nr. 98 pentru aprobarea modelului procesului-verbal pentru consemnarea rezultatului alegerilor în al doilea tur de scrutin Vizualizează
87 Hotărârea nr. 99 privind respingerea cererii formulată de Alianța Populat Creștin-Democrată - Filiala Dolj având ca obiect invalidarea alegerilor în unele secții de votare din județul Dolj Vizualizează
88 Hotărârea nr. 100 privind respingerea cererii formulată de Partidul România Mare de anulare a alegerilor Vizualizează
89 Hotărârea nr. 101 privind respingerea cererii formulată de Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD de suspendare a procesului de centralizare a rezultatelor scrutinului și de repartizare a mandatelor, precum și anularea alegerilor Vizualizează
90 Hotărârea nr. 102 privind respingerea, ca tardivă, a contestației formulată de Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD de anulare a alegerilor în județul Teleorman Vizualizează
91 Hotărârea nr. 103 privind respingerea contestației formulată de Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD de anulare a alegerilor , pentru fraudă electorală, în Circumscripția Electorală Județeană nr.20 Gorj Vizualizează
92 Hotărârea nr. 104 privind respingerea contestației formulată de Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Covasna împotriva Hotărârii nr.11/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.15 Covasna Vizualizează
93 Hotărârea nr. 105 privind cetățenii cu drept de vot care votează în alte localități decât cele de domiciliu Vizualizează
94 Hotărârea nr. 106 privind respingerea contestației formulată de Alianța pentru Unitatea Rromilor - Filiala Brațov împotriva modului de desfățurare a alegerilor în județul Brașov Vizualizează
95 Hotărârea nr. 107 privind respingerea contestației formulată de Partidul Noua Generație de anulare a alegerilor prezidențiale și parlamentare Vizualizează
96 Hotărârea nr. 108 privind respingerea contestației formulată de Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD de referitor la reverificarea voturilor nule Vizualizează
97 Hotărârea nr. 109 privind respingerea întâmpinărilor formulate de Organizația Judeețană Sibiu a Alianței DA PNL-PD referitor la modul de atribuire a mandatelor de senator la nivelul Circumscripției Electorale Județene nr.34 Sibiu Vizualizează
98 Hotărârea nr. 110 privind respingerea cererii formulată de Asociația Culturală Bulgară din România de renumărare a voturilor în mai multe secții de votare de pe raza Circumscripției Electorale nr.2 Arad Vizualizează
99 Hotărârea nr. 111 privind admiterea contestației formulată de Consiliul Local onești și Direcția Pieței Agroalimentare, Oborului și Bazarului Onești - județul Bacău împotriva Hotărârii nr.18/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.4 Bacău Vizualizează
100 Hotărârea nr. 112 privind aprobarea sistemului de chei de verificare a proceselor-verbale și a conținutului comunicatelor privind rezultatele parțiale din cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României Vizualizează
101 Hotărârea nr. 113 privind respingerea contestației formulată de Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD - Consiliul de conducere Arad împotriva Hotărârii nr.8/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.2 Arad Vizualizează
102 Hotărârea nr. 114 privind respingerea contestației formulată de Uniunea Națională PSD+PUR - Filiala Municipiului București împotriva Hotărârii adoptată de Oficiul Electoral al Sectorului 6 - București Vizualizează
103 Hotărârea nr. 115 privind respingerea contestației formulată de Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD referitor la nerespectarea dispozițiilo legale privitoare la alegerea Președintelui României în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin de către Uniunea Națională PSD+PUR Vizualizează
104 Hotărârea nr. 116 privind respingerea contestației formulată de Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD de anulare a alegerilor , pentru fraudă electorală, în Circumscripția Electorală Județeană nr.38 Tulcea Vizualizează
105 Hotărârea nr. 117 privind respingerea cererii formulată de Asociația Democratică a Macedonenilor Slavi din România de renumărare a voturilor Vizualizează
106 Hotărârea nr. 118 privind respingerea cererii formulată de Asociația Democratică a Macedonenilor Slavi din România având ca obiect rezultatul numărării voturilor Vizualizează
107 Hotărârea nr. 119 privind respingerea cererii formulată de Asociația Democratică a Macedonenilor Slavi din România și domnul Dediu Lili, candidat la Camera Deputaților de renumărare a voturilor Vizualizează
108 Hotărârea nr. 120 privind respingerea cererii formulată de domnul Tunaru Raj Alexandru, candidat independent la funcția de Președinte al României de renumărare a voturilor Vizualizează
109 Hotărârea nr. 121 privind respingerea contestației formulată de Alianța Popular Creștin Democrată, Partidul Renașterea României, Partidul Pensionarilor și Protecției Sociale de anulare a alegerilor parlamentare și prezidențiale Vizualizează
110 Hotărârea nr. 122 privind respingerea contestației formulată de Alianța DA PNL-PD de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Județeană Ilfov Vizualizează
111 Hotărârea nr. 123 privind respingerea cererii formulată de domnul Nicolae Vasilescu de renumărare a voturilor în Circumscripția Electorală nr/42 București Vizualizează
112 Hotărârea nr. 124 privind respingerea contestației formulată de Alianța DA PNL-PD de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Județeană nr.40 Vâlcea Vizualizează
113 Hotărârea nr. 125 privind respingerea contestației formulată de Alianța DA PNL-PD referitor la fraudarea alegerilor la secția de votare nr. 214 Ciuruleasa Circumscripția Electorală Județeană nr.1 Alba Vizualizează
114 Hotărârea nr. 126 privind respingerea, ca nefondată, a contestației formulată de Partidul Național Țărănescu Creștin Democrat - Filiala București de renumărare a voturilor la secțiile de votare din cadrul Oficiului electoral al sectorului 6 București Vizualizează
115 Hotărârea nr. 127 privind respingerea, ca tardivă, a contestației formulată de Alianța DA PNL-PD - Filiala Dolj de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Județeană nr.17 Dolj Vizualizează
116 Hotărârea nr. 128 privind respingerea, ca tardivă, a contestației formulată de Alianța DA PNL-PD - împotriva Hotărârii nr.38/2004 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.1 Alba Vizualizează
117 Hotărârea nr. 129 privind respingerea contestației formulată de domnul Florin Codre referitor la diferența de voturi de apare în procesul inițial încheiat la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.27 Mehedinți li cel final, depus la Biroul Electoral Central Vizualizează
118 Hotărârea nr. 130 privind respingerea contestației formulată de Asociația Culturală Bulgară din România de renumărare a voturilor Vizualizează
119 Hotărârea nr. 131 privind respingerea contestației formulată de Uniunea Turcă Musulmană din România de renumărare a voturilor Vizualizează
120 Hotărârea nr. 132 privind respingerea contestației formulată de Partidul România mare - Filiala Județeană Brașov referitor la neconcordanțele existente între datele înregistrate în procesele verbale Vizualizează
121 Hotărârea nr. 133 privind respingerea contestației formulată de Alianța DA PNL-PD de renumărare a voturilor în Circumscripția Electorală a sectorului 2, București Vizualizează
122 Hotărârea nr. 134 privind respingerea cererii formulată de Alianța DA PNL-PD de renumărare a voturilor în Circumscripția Electorală Județeană Ilfov Vizualizează
123 Hotărârea nr. 135 privind respingerea contestației formulată de Alianța DA PNL-PD împotriva Hotârii Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.18 Galați prin care s-a respins întâmpinarea privind verificarea proceselor verbale care au fost modificate și renumărarea buletinelor de vot Vizualizează
124 Hotărârea nr. 136 privind admiterea contestației formulată de Uniunea Națională PSD+PUR împotriva Hotărârii nr.101/2004 a Biroului Electoral al Circumscripției nr.42 București Vizualizează
125 Hotărârea nr. 138 privind respingerea contestației formulată de Alianța DA PNL-PD împotriva Hotărârii nr.37/2004 a Biroului Electoral al Circumscripției nr.25 Ilfov Vizualizează
126 Hotărârea nr. 139 privind respingerea contestației formulată de Alianța DA PNL-PD împotriva Hotărârii nr.98/2004 a Biroului Electoral al Circumscripției nr.42 București Vizualizează
127 Hotărârea nr. 140 privind respingerea contestației formulată de Uniunea Națională PSD+PUR - Filiala Caraș-Severin împotriva Hotărârii nr.350/2004 a Biroului Electoral al Circumscripției nr.11 Caraș-Severin Vizualizează
127 Hotărârea nr. 141 privind respingerea contestației formulată dedomnul Braghină Dinicu, redactor șef la Societatea Română de Radiodifuziune împotriva Hotărârii nr.125/2004 a Biroului Electoral al Circumscripției nr.5 Bihor Vizualizează
127 Hotărârea nr. 142 privind respingerea cererii formulată de Asociația Culturală a Macedonenilor Slavi din România de renumărare a voturilor în județele unde a candidat domnul Savu Vasile Ioan Vizualizează