Extrase ale rapoartelor privind rezultatele controalelor efectuate la partidele politice în luna martie 2014

EXTRASE ALE RAPOARTELOR PRIVIND REZULTATELE CONTROALELOR  EFECTUATE DE CĂTRE

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

LA PARTIDELE POLITICE ÎN LUNA MARTIE 2014

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT  – ORGANIZAŢIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.02-06.03.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat Organizaţia Sectorului 4 București pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat Organizaţia Sectorului 4 București au totalizat 58.931,15 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 55.565,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 3.366,15 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

BUCURESTI, 06 MARTIE 2014

NR. 2431

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI  – ORGANIZAŢIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.02-06.03.2014 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naționale pentru Progresul României Organizaţia Sectorului 4 București pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naționale pentru Progresul României Organizaţia Sectorului 4 București au totalizat 2.520,00 lei și au fost obţinute în totalitate din cotizații.

 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

BUCURESTI, 06 MARTIE 2014

NR. 2446

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL  – ORGANIZAŢIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.02-06.03.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Național Liberal Organizația Sectorului 3 București pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal Organizaţia Sectorului 3 București au totalizat 67.273,56 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 66.653,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 620,56 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

BUCURESTI, 6 MARTIE 2014

NR. 2449

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL – ORGANIZAŢIA SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.02-06.03.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal Organizaţia Sectorului 1 București pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal Organizaţia Sectorului 1 București au totalizat 104.989,02 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 83.989,00 lei, din donații în sumă de 21.000,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 0,02 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

BUCURESTI, 06 MARTIE 2014

NR. 2463

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL  – ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ VÂLCEA

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 24.02-07.03.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal Organizaţia Judeţeană Vâlcea pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal Organizaţia Judeţeană Vâlcea au totalizat 217.900,03 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 150.122,00 lei, din donații în sumă de 53.830,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 13.948,03 lei.

Recomandări:
utilizarea conturilor contabile specific persoanelor juridice fără scop patrimonial, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial.
BUCURESTI, 13 MARTIE 2014

NR. 2782

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL  – ORGANIZAŢIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10.03-19.03.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Național Liberal Organizația Sectorului 4 București pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal Organizaţia Sectorului 4 București au totalizat 37.993,00 lei și au fost obţinute în totalitate din cotizaţiile membrilor de partid.

 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

BUCURESTI, 19 MARTIE 2014

NR. 3083

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT  – ORGANIZAŢIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10.03-19.03.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat Organizaţia Sectorului 3 București pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat Organizaţia Sectorului 3 București au totalizat 79.446,43 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 29.113,00 lei, din donații în sumă de 23.000,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 27.333,43 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

BUCURESTI, 19 MARTIE 2014

NR. 3137

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL TĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT  – ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ VÂLCEA

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10.03-14.03.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Național Tărănesc Creștin Democrat Organizaţia Judeţeană Vâlcea pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Național Tărănesc Creștin Democrat Organizaţia Judeţeană Vâlcea au totalizat 5.157,00 lei și au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

BUCURESTI, 25 MARTIE 2014

NR. 3354

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL  – ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ GALAȚI

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 03.03-14.03.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal Organizaţia Judeţeană Galați pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal Organizaţia Judeţeană Galați au totalizat 181.974,42 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 154.856,00 lei, din donații în sumă de 3.650,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 23.468,42 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

BUCURESTI, 25 MARTIE 2014

NR. 3355

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL CONSERVATOR  – ORGANIZAŢIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10.03-19.03.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator Organizaţia Sectorului 4 București pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator Organizaţia Sectorului 4 București au totalizat 2.986,00 lei și au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

 

Recomandări:
Achiziționarea registrului unic de control.

 

BUCURESTI, 25 MARTIE 2014

NR. 3356

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  – ORGANIZAŢIA SECTORULUI 2 BUCUREȘTI

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10.03-19.03.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal Organizaţia Sectorului 2 București pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal Organizaţia Sectorului 2 București au totalizat 226.847,99 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 41.389,00 lei, din donații în sumă de 141.100,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 44.358,99 lei.

Recomandări:
întocmirea corectă a formularelor de evidenţă a veniturilor din cotizaţii.
BUCURESTI, 25 MARTIE 2014

NR. 3357

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI  – ORGANIZAŢIA JUDEȚEANĂ NEAMȚ

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 03.03-07.03.2014 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naționale pentru Progresul României Organizaţia Județeană Neamț pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naționale pentru Progresul României Organizaţia Județeană Neamț au totalizat 56.643,00 lei și au fost obţinute  exclusiv din cotizațiile membrilor de partid.

Recomandări:
întocmirea formularelor de evidenţă a veniturilor din cotizaţii, în conformitate cu Hotărârii Guvernului nr. 749/2007.
BUCURESTI, 25 MARTIE 2014

NR. 3358

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT  – ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ DOLJ

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 03.02-14.02.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat Organizaţia Judeţeană Dolj pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Dolj au totalizat 351.989,29 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 325.894,40 lei și din alte surse de venit în sumă de 26.094,89 lei. De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Dolj a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

 

Recomandări:
respectarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial.
BUCURESTI, 25 MARTIE 2014

NR. 3359

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL  – ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TELEORMAN

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 03.03-14.03.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal Organizaţia Judeţeană Teleorman pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal Organizaţia Judeţeană Teleorman au totalizat 59.196,07 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 48.500,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 10.696,07 lei.

Recomandări:
Achiziționarea registrului unic de control.

 

BUCURESTI, 25 MARTIE 2014

NR. 3360

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU  – ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CLUJ

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 03.03-11.03.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Poporului Dan Diaconescu Organizaţia Judeţeană Cluj pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Poporului Dan Diaconescu Organizaţia Judeţeană Cluj au totalizat 1.800.03 lei și au fost obţinute din donații în sumă de 1.800,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 0,03 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

 

BUCURESTI, 26 MARTIE 2014

NR. 3485

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI  – ORGANIZAŢIA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 03.02-07.02.2014 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naționale pentru Progresul României Organizaţia Județeană Dâmbovița pentru anul 2013.

Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că Uniunea Națională pentru Progresul României Organizaţia Județeană Dâmbovița nu a încasat venituri în anul 2013. De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 334/2006. Pentru aceste fapte, Uniunea Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană Dâmbovița a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006.

 

Recomandări:
respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006;
achiziționarea registrului unic de control.
BUCURESTI,  30APRILIE 2014

NR. 5601

Alte articole: