Alegeri locale 2016 – Activitatea Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

 st

 

Alegeri locale 2016 – Activitatea Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

 

 

După începerea campaniei electorale, la data de 6 mai 2016, Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente (AEP) a verificat dacă au fost retrase din spațiul public bannerele, mashurile, panourile, corturile și alte materiale de propagandă politică interzise pe durata campaniei electorale de prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată.

Astfel, la nivelul municipiului București, echipele AEP au identificat, după această dată,  materiale de propagandă electorală nepermise de lege aparținând unui număr de 5 competitori electorali: ALDE, PMP, PNL, PSD și PSRO.

Pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la regimul materialelor de propagandă electorală permise în campania electorală, după finalizarea cercetărilor care se impun, vor fi aplicate sancțiunile contravenționale corespunzătoare.

AEP reamintește că în data de 6 mai 2016 a expirat perioada de înregistrare a mandatarilor financiari și de deschidere a conturilor bancare speciale pentru campania electorală.

Precizăm că, în termenul prevăzut de lege, s-au înregistrat la AEP 2.385 de mandatari financiari, după cum urmează:

  • 46 de mandatari financiari coordonatori;
  • 645 de mandatari financiari teritoriali ai partidelor politice;
  • 111 mandatari financiari ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale;
  • 583 de mandatari financiari ai candidaților independenți.

Precizăm, de asemenea, că au intrat în vigoare o serie de reglementări noi privind finanțarea campaniei electorale, introduse recent prin Legea nr. 78/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Prezentăm câteva dintre cele mai importante prevederi ale acestui act normativ:

  • Conturile bancare pentru campania electorală, prevăzute la art. 28 alin. (1) și (2) și la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 334/2006, au statut de afectațiune specială și nu sunt supuse executării;
  • Atribuțiile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza unui contract cu titlu gratuit sau oneros, după caz;
  • Mandatarii financiari înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă pot fi înlocuiți oricând de către partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34 din Legea nr. 334/2006;
  • Rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în circumscripțiile electorale, precum și celor efectuate la nivel central, prevăzute la art. 48 alin. (1) – (9) din Legea nr. 334/2006, se realizează pentru sumele validate de către Autoritatea Electorală Permanentă, în limita plafoanelor prevăzute la art. 37 și a prevederilor art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006;
  • Sancțiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, candidatului independent, mandatarului financiar și/sau donatorului, precum și altor persoane care au încălcat dispozițiile prevăzute la art. 52 alin. (1) – (3) din Legea nr. 334/2006.

 

 

 

 

Alte articole: