Întrebări frecvente – parlamentare 2016

Recomandare pentru înregistrarea în contabilitate a operațiunilor desfășurate în timpul campaniei electorale

Având în vedere solicitările partidelor politice cu privire la tratamentul financiar – contabil al contribuțiilor și al cheltuielilor pentru campania electorală, prevăzute la art. 28 și art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 334/2006), Autoritatea Electorală Permanentă comunică cu titlu orientativ următorul tratament financiar – contabil:

 

 • înregistrarea în contabilitate a încasării contribuțiilor candidaților (în concordanță cu prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 conform cărora sumele de bani primite de la candidații propuși pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donații și li se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 334/2006):

512 (Conturi curente la bănci) = 733 (Venituri din donații) – valoare contribuții încasate

 • înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor aferente campaniei electorale

6…. (Conturi de cheltuieli) = 401 (Furnizori) – valoare cheltuieli/valoare datorii către furnizori

 

În cazul în care nu au fost utilizate toate fondurile provenite din contribuții:

658 (Alte cheltuieli de exploatare) = 462 (Creditori diverși) – valoare contribuții neutilizate în campania electorală

 

 • înregistrarea în contabilitate a achitării datoriilor către furnizori

401 (Furnizori) = 512 (Conturi curente la bănci) – valoare datorii către funrizori

 

 • înregistrarea în contabilitate a sumei rambursate de către AEP în contul bancar al partidului politic și a datoriei către candidați

461 (Debitori diverși) = 462 (Creditori diverși) – valoare sumă încasată de la AEP/valoare datorie către candidați

512 (Conturi curente la bănci) = 461 (Debitori diverși) – valoare sumă încasată de la AEP/valoare datorie către candidați

 

 • înregistrarea în contabilitate a restituirii sumelor către candidați:

462 (Creditori diverși) = 512 (Conturi curente la bănci) – valoare sumă restituită către candidați (constituită din fondurile bănești rambursate de AEP și din cele neutilizate pentru campania electorală).

 

 • Întrebare 1

Care este modul de derulare a campaniei alegerilor parlamentare 2016 (înregistrare mandatar, încasare venituri si efectuare cheltuieli) ?

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (5) lit. c) și f)  din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatarul financiar coordonator :

 • asigură evidența operațiunilor financiare, derulate prin conturile prevăzute la art. 30 în cazul alegerilor locale și parlamentare;
 • asigură evidența operațiunilor financiare pentru circumscripția electorală a românilor cu domiciul sau reședința în străinătate, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat.

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (6) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare  –  în cazul campaniei electorale pentru Camera Deputaților și Senat, pot fi depuse și sume de bani de către candidați la funcția de deputat și de senator în circumscripția electorală a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate.

În concluzie: mandatarul financiar coordonator este mandatarul financiar și pentru circumscripția electorală a românilor din diaspora iar contribuțiile se depun în contul deschis la nivel central.

 

 • Întrebare 2

Declararea contribuțiilor candidaților pot fi transmise zilnic, centralizat, pentru fiecare județ în parte ?

Răspuns: Contribuțiile candidaților se pot transmite zilnic la Autoritatea Electorală Permanentă, centralizat, pentru fiecare județ în parte de către mandatarul financiar coordonator.

 

 • Întrebare 3

În baza cărei reglementări a fost impusă limita de 250mm x 400mm pentru materialele tipărite pe suport de hârtie ?

Răspuns: În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare – în campania electorală pot fi utilizate broșuri, pliante și alte materiale tipărite.

Aceste materiale de propagandă electorală nu au stabilite prin legislația electorală în vigoare dimensiuni minimale și/sau maximale.

 

 • Întrebare 4

Este corect formatul maximal al paginii de ziar tipărit de  250mm x 400mm ?

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, materialele de propagandă electorală cuprind: broșuri, pliante și alte materiale tipărite. În cazul de față, materialele sub formă de ziare tipărite se încadrează la alte tipărituri.

În concluzie, materialul de propagandă electorală la care faceți referire nu are stabilite prin legislația electorală în vigoare dimensiuni minimale și/sau maximale.

 

 • Întrebare 5

Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale își desemnează un singur mandatar financiar, la nivel central, împuternicit pe contul unic prevăzut de lege, ori trebuie să înregistreze mandatari pentru toate județele, chiar dacă acestora nu le va putea reveni vreo atribuție legală ?

Răspuns: în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 – la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale, care propun candidați numai la nivel național, deschid un cont bancar la nivel central.

 

 

 

 • Întrebare 6

Este permisă competitorilor electorali utilizarea website-urilor de social media pentru promovare în campania electorală ? Dar folosirea unor domenii web personale ?

Răspuns: Toți competitorii electorali se pot promova liber în mediul online, așa cum o pot face și prin intermediul altor canale de comunicare, fiind necesară atestarea realității serviciilor prestate. Pentru acest lucru în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (32) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – în termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, competitorii electorali au obligația de a transmite la Autoritatea Electorală Permanentă o declarație cuprinzând informații privind descrierea materialelor de propagandă online, producția, perioada și spațiul de difuzare a acestora.

Acest drept este prevăzut de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente  –  în campania electorală, candidații, partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și cetățenii cu drept de vot au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, comunicare directă cu alegătorii, utilizare a televiziunii, a radioului, a presei scrise, a mijloacelor electronice și a celorlalte mijloace de informare în masă.

Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale aprobată prin Hotârârea Guvernului României nr. 10/2016 – în campania electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie.

De asemenea, menționăm că producția și difuzarea în mediul online se poate realiza prin intermediul unui operator care oferă servicii de specialitate privind promovarea online, nu prin intermediul unei persoane fizice.

 

 • Întrebare 7

Se poate utiliza în cadrul campaniei electorale un tip de material de propagandă reprezentat de un calendar de perete cu o dimensiune mai mare decât cea prevăzută de lege pentru afișele electorale (implicit eligibil pentru decontarea cheltuielilor aferente producerii acestuia) ?

Răspuns: Materialul de propagandă electorală la care faceți referire  nu are stabilite prin legislația electorală în vigoare dimensiuni minimale și/sau maximale.

În conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, – “Autoritatea Electorală Permanentă validează și rambursează, în limita plafoanelor stabilite la art. 37 și art. 38 alin. (2) din același act normativ, sumele aferente cheltuielilor efectuate în circumscripțiile electorale, precum și cele efectuate la nivel central, pentru care s-a constatat că respectă destinațiile prevăzute de art. 38 alin. (2) din același act normtiv și nu sunt finanțate din alte surse decât cele prevăzute de lege.

 

 • Întrebare 8

Persoana fizică care împrumută candidații aceluiași competitor electoral, poate fi unul dintre candidații competitorului electoral ?

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – “sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv”.

Astfel a fost stabilit un plafon maxim și nu o interdicție cu privire la calitatea împrumutătorului.

 • Întrebare 9

În cazul în care o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale propune o singură listă de candidați la nivel național, pentru funcția de deputat la alegerile din 11 decembrie 2016, este necesară numirea unui mandatar financiar coordonator și în paralel, a unui mandatar financiar pentru circumscripția electorală națională sau este suficientă numirea unui singur mandatar financiar care va îndeplini atribuțiile ambelor poziții ?

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – “la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale, care propun candidați numai la nivel național, deschid un cont bancar la nivel central”.

Contul bancar la nivel central se deschide de către competitorul electoral prin mandatarul financiar coordonator.

În concluzie, pentru situația menționată de dumneavoastră este suficientă numirea unui mandatar financiar coordonator.

 

 • Întrebare 10

Care este procedura legală pentru difuzarea spoturilor electorale la TV?  Acest lucru se face în mod gratuit sau se tarifează ?

Răspuns: În conformitate cu art. 67 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente – “este interzisă cumpărarea de spații de emisie în vederea difuzării de clipuri sau de emisiuni electorale”.

În conformitate cu Decizia nr. 82D/03.11.2016 a Biroului Electoral Central interdicția prevăzută de prevederile art. 67 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare vizează exclusiv cumpărarea de spații de emisie în afara emisiunilor electorale notificate Consiliului Național al Audiovizualului conform art. 4 alin. (1) din Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 592/2016.

 

 • Întrebare 11

Cum se stabilește valoarea salariului minim brut pe economie, pentru calcularea limitelor maxime ale contribuțiilor?

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 65 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind  finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 – “în toate cazurile în care în cuprinsul Legii nr. 334/2006, republicată, se face trimitere la salariul de bază minim brut pe țară, valoarea acestuia este cea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv”.

Pentru anul 2016, salariul de bază minim brut pe țară este de 1050,00 lei.

 

 • Întrebare 12

Cum se procedează în situația în care un candidat are contul pus sub sechestru și face un împrumut de la o persoană fizică? Dar în cazul în care un candidat apelează la descoperire de card?

Răspuns: În conformitate cu art. 28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 10/20016 – “împrumuturile care vor fi folosite de către candidați drept contribuții pentru campania electorală trebuie să respecte următoarele condiții:

 1. să respecte plafoanele stabilite de lege pentru împrumuturile către partidele politice;
 2. să fie efectuate numai prin conturi bancare”.

 

 

 

 

 • Întrebare 13

În situația în care un candidat are contul pus sub sechestru, se pot depune banii în numerar în situația în care provin din venituri proprii ?

Răspuns: În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare donațiile în bani a căror valoare în bani depășește 10 salarii minime brute pe țară se vor efectua numai prin conturi bancare, iar potrivit dispozițiilor art. 38 alin. (4) din același act normativ sumele de bani primite de la candidații propuși pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donații și li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi.

În concluzie, un candidat poate depune în bancă în numerar contribuții pentru campania electorală a căror valoare totală nu depășește 10 salarii minime brute pe țară.

 

 • Întrebare 14

Până la ce dată se vor înregistra mandatari financiari ?

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 – înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului

 

 • Întrebare 15

În cazul în care mandatarul financiar coordonator este o firmă (având în vedere că în firma respectivă activează mai mulți experți contabili), poate fi aceeași firmă și mandatar financiar teritorial ?

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (5) lit. b), lit. c) și f)  din Legea nr. 334/2006 mandatarul financiar coordonator :

 • mandatarul financiar coordonator supervizează activitatea celorlalți mandatari financiari ai partidului politic și centralizează evidențele acestora;
 • asigură evidența operațiunilor financiare, derulate prin conturile prevăzute la art. 30 în cazul alegerilor locale și parlamentare;
 • asigură evidența operațiunilor financiare pentru circumscripția electorală a românilor cu domiciul sau reședința în străinătate, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat.

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, – în cazul campaniei electorale pentru Camera Deputaților și Senat, pot fi depuse și sume de bani de către candidați la funcția de deputat și de senator în circumscripția electorală a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate.

În concluzie, o persoană juridică nu poate fi atât mandatar financiar coordonator cât și mandatar financiar teritorial, excepție făcând circumscripția electorală a românilor cu domiciul sau reședința în străinătate, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, când mandatarul financiar coordonator este și mandatar financiar în circumscripția respectivă.

 

 • Întrebare 16

Sunt eligibile cheltuielile cu distribuirea materialelor electorale, permise de legislația în vigoare, în cadrul campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 11 decembrie 2016? Se pot încheia contracte în acest sens cu Poșta Română și/sau firme de curierat?

Răspuns: Conform dispozițiilor art. 38 alin (2) din Legea nr. 334/2006 “Contribuțiile pentru campania electorală pot avea numai următoarele destinații:

 1. a) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă în cuantum de maximum 40% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
 2. b) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
 3. c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
 4. d) cheltuieli pentru afișe electorale, în cuantum de maximum 20% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
 5. e) cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
 6. f) cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
 7. g) cheltuieli pentru comisioane bancare”,

care se vor corobora cu dispozițiile art. 59 din H.G. nr. 10/2016, care prevăd cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală, pe categorii de cheltuieli electorale.

În consecință, cheltuielile pentru distribuirea (difuzarea) materialelor de propagandă electorală  sunt cheltuieli eligibile și pot fi efectuate în campania electorală de către competitorii electorali.

Cheltuielile pentru distribuirea (difuzarea) materialelor de propagandă electorală  pot fi contractate și realizate cu orice furnizor de produse și servicii, deci inclusiv cu Poșta Română, cu condiția respectării prevederilor legale privind achiziția și decontarea acestor cheltuieli.

 

 • Întrebare 17

Se pot organiza evenimente (târguri, festivaluri, spectacole etc.) de către administrația publică locală în perioada de campanie electorală? Există limitări în organizarea unor astfel de evenimente în perioada campaniei electorale?

Răspuns: În condițiile în care aceste evenimente reprezintă activități social – culturale din programul de acțiuni și manifestări al autorităților administrației publice locale și nu evenimente electorale, din dispozițiile legilor electorale în vigoare nu există  limitări sau interdicții în organizarea și desfășurarea unor astfel de evenimente în perioada campaniei electorale, în condițiile în care aceste activități nu interferează cu acțiuni de propagandă electorală, respectiv cu afișarea și distribuirea de materiale de propagandă electorală, prezentarea semnelor și programelor politice și a sloganurilor electorale ale competitorilor electorali etc.

 

 • Întrebare 18

Pentru ca un furnizor să poată presta servicii sau livra bunuri unui competitor electoral sunt necesare autorizații sau alte documente specifice?

Răspuns: Dispozițiile legale în materie electorală în vigoare nu prevăd condiții limitative sau interdicții în acest sens.

 • Întrebare 19

Pot fi amplasate afișe electorale pe mijloace de transport în comun, aparținând unor societăți comerciale, cu acordul proprietarului sau pe proprietăți private, cu acordul proprietarului

Răspuns: Conform art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art. 79  alin. (1) prima teză și art. 79 alin. (6) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente afișele electorale utilizate în campania electorală nu pot fi amplasate decât pe panourile electorale situate în locurile speciale pentru afișaj electoral.

 

 

 

 • Întrebare 20

Dacă un competitor electoral și-a depus candidaturi în mai multe circumscripții electorale își poate deschide un singur cont bancar la nivel bancar la nivel central ?

Răspuns: Conform prevederilor legale în vigoare în campania electorală după înregistrarea mandatarilor financiari la Autoritatea Electorală Permanentă și până cel mai târziu la data începerii campaniei electorale (11 noiembrie), competitorul electoral are obligația de a deschide prin mandatarii financiari, conturi bancare pentru campania electorală, după cum urmează:

 • un cont bancar la nivel central (se deschide de către un partid politic numai prin mandatarul financiar coordonator);
 • câte un cont bancar la nivelul fiecărei circumscripții electorale pentru care s-au depus candidaturi (se deschide de către mandatarul financiar înregistrat la nivelul fiecărei circumscripții electorale).
 • pentru circumscripția electorală a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate contribuțiile candidaților la funcția de deputat și de senator pot fi depuse în contul deschis la nivel central.

 

 • Întrebare 21

Dacă un competitor electoral și-a depus candidaturi în mai multe circumscripții electorale își poate desemna un singur mandatar financiar?

Răspuns: Conform prevederilor legale, în perioada 12.09.2016 – 11.11.2016 competitorii electorali trebuie să-și desemneze și să înregistreze la Autoritatea Electorală Permanentă mandatarii financiari, astfel:

 • un mandatar financiar coordonator la nivel central;
 • câte un mandatar financiar pentru fiecare circumscripție electorală.

Totodată, mandatarul financiar coordonator nu poate fi desemnat și mandatar financiar la nivel de circumscripție electorală, cu excepția circumscripției electorale pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării iar mandatarul financiar desemnat la nivel de circumscripție electorală poate fi desemnat și înregistrat pentru mai multe circumscripții electorale.

 

 • Întrebare 22

Ce fel de consultanță poate fi încadrată în categoria cheltuielilor de consultanță electorală?

Răspuns: Conform prevederilor legale în vigoare, în campania electorală pot fi efectuate cheltuieli pentru consultanță, fără a fi precizat tipul acesteia.

 

 

 

 

 • Întrebare 23

La ce se aplică procentul pentru sumele aferente cheltuielilor cu materiale electorale, la suma maximă ce poate fi depusă de competitorii electorali sau la suma depusă efectiv în contul special?

Răspuns: Plafoanele stabilite se determină prin raportare la fiecare circumscripție, respectiv la nivel central, prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul competitorul electoral în fiecare circumscripție electorală și la nivel central, după caz, în funcție de numărul de candidați.

 

 

 • Întrebare 24

Contractele de donație cu donatori persoane fizice, pot fi încheiate atât cu organizația participantă în alegeri cât și cu candidații?

Răspuns: Conform prevederilor art. 28 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – contribuțiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidați sau mandatarul financiar pot proveni numai din donații primite de candidați de la persoane fizice, din venituri proprii sau din împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituții de credit.

Astfel, conform prevederilor legale în vigoare, contractele de donație cu donatori persoane fizice primite în timpul campaniei electorale pot fi încheiate doar cu candidații.

 • Întrebare 25

Ce se întâmplă cu sumele primite ca donații de către candidați și rămase necheltuite în conturile speciale? Se vor transfera către organizații?

Răspuns: Conform prevederilor art. 48 alin. (10) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – ”partidele politice, prin intermediul mandatarilor financiari, au obligația de a restitui candidaților, în termen de 30 de zile de la data rambursării de către Autoritatea Electorală Permanentă, sumele rambursate și/sau sumele necheltuite conform contribuțiilor pe care aceștia le-au depus.”

Astfel, sumele provenite din contribuții rambursate sau necheltuite trebuie restituite candidaților de către mandatarii financiari în termen de 30 de zile de la data rambursării acestora de către Autoritatea Electorală Permanentă.

 

 • Întrebare 26

Poate fi numit același mandatar financiar în mai multe județe? Sau este obligatoriu fiecare județ/circumscripție electorală să aibă alt mandatar?

Răspuns: Conform prevederilor art. 34 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, un partid politic va avea un singur mandatar financiar coordonator la nivel central, respectiv câte un mandatar financiar desemnat la nivelul fiecărui județ, sector al municipiului București și la nivelul municipiului București.

Astfel, desemnarea mandatarului financiar se va efectua la nivelul fiecărui județ, sector al municipiului București și la nivelul municipiului București. O persoană poate fi desemnată ca mandatar financiar pentru unul sau mai multe județe/sectoare și municipiul București

 

 • Întrebare 27

Până la ce dată se poate deschide contul de campanie pe județ și până la ce dată se pot depune banii de la candidați în respectivul cont?

Răspuns: Conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până cel mai târziu la data începerii campaniei electorale (11 noiembrie 2016), partidul politic, prin mandatar financiar, deschide câte un cont bancar la nivelul fiecărui județ, un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului București sau la nivelul municipiului București, după caz, precum și un cont bancar la nivel central.

Conform prevederilor art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin H.G. nr. 10/2016, contribuțiile candidaților pentru campania electorală pot fi depuse în conturile pentru campania electorală numai până la data încheierii campaniei electorale (10 decembrie 2016).

 

 

 • Întrebare 28

Până la ce dată se pot vira bani din contul partidului în contul central pentru campanie?

Răspuns: Conform prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la nivel central, suplimentar față de contribuțiile candidaților pentru campania electorală, partidul politic care participă la alegeri individual sau într-o alianță, poate depune fonduri provenite din afara campaniei electorale într-un cont bancar deschis la nivel central de către mandatarul financiar coordonator, de la data înregistrării mandatarului financiar până la data începerii campaniei electorale (11 noiembrie 2016).

 

 

 • Întrebare 29

Contul special pentru campania electorală se deschide pe numele partidului și se împuternicește pe cont cu drept de semnătură mandatarul financiar sau se deschide pe numele mandatarului financiar?

Răspuns: Contul bancar deschis pentru campania electorală se deschide pe numele competitorului electoral și nu pe numele mandatarului. În acest scop, este necesară împuternicirea mandatarului de către competitorul electoral pentru deschiderea unui cont bancar pe numele și pe seama competitorului electoral.

 

 

 • Întrebare 30

Când se publică ghidul pentru mandatarii financiari pentru alegerile parlamentare 2016 așa cum a existat și la alegerile locale?

Răspuns: Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 11 decembrie 2016 a fost postat pe site-ul Autorității Electorale Permanente www.roaep.ro, la secțiunea Finanțare partide politice – Controlul finanțării campaniilor electorale – Alegeri parlamentare – Generale.

Modalitatea de efectuare a raportărilor obligatorii privind campania electorală, prevăzute de lege, precum și rambursarea cheltuielilor electorale vor face obiectul unui ghid separat, care va fi publicat, de îndată ce proiectul Autorității Electorale Permanente privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, va intra în vigoare.

 

 

 

 • Întrebare 31

Ținând cont că activitatea unora dintre canditați va fi în Diaspora, se pot contracta servicii în străinatate? Care este procedura de plată peste hotare?

Răspuns: Se pot contracta servicii în străinătate pentru campania electorală.

Conform prevederilor art. 3 alin. (9) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operațiunile de încasări și plăți ale partidelor politice și ale organizațiilor teritoriale ale acestora se efectuează prin conturi bancare, în lei și în valută, deschise la bănci cu sediul în România.

Conform art. 30 alin. (6) din Legea nr. 334/2006, în cazul campaniei electorale pentru Senat și Camera Deputaților, sumele de bani primite de către candidații la funcția de deputat și de senator în circumscripția electorală a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate pot fi depuse numai în contul bancar deschis la nivel central.

În cazul în care contul bancar deschis la nivel central este cont în lei, operațiunile de încasări și plăți în valută se vor efectua prin transfer bancar, prin conversia valutei în lei și invers, dacă banca la care este deschis contul bancar deține o astfel de opțiune.

 

 • Întrebare 32

Se pot împrumut 63000 lei de la o singură persoană fizică ?

Răspuns: Conform prevederilor art. 28 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, limita maximă a contribuțiilor pentru campania electorală care poate fi depusă de către candidați sau mandatarul financiar este de 60 salarii minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator (60 salarii minime brute pe țară * 1.050 lei la 01.01.2016 = 63.000 lei).

Conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobată prin H.G. nr. 10/2016, împrumuturile care vor fi folosite de către candidați drept contribuții pentru campania electorală trebuie să respecte următoarele condiții:

 1. a) să respecte plafoanele stabilite de lege pentru împrumuturile către partidele politice;
 2. b) să fie efectuate numai prin conturi bancare.

Conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv (200 salarii minime brute pe țară * 1.050 lei la 01.01.2016 = 210.000 lei).

Astfel, pentru campania electorală un candidat poate primi un împrumut de la o persoană fizică până la limita maximă a contribuției (art. 28 alin. (6) din Legea nr. 334/2006) și cu respectarea plafonului maxim pe care îl poate încasa un partid politic de la o persoană fizică (art. 7 alin. (2) din Legea nr. 334/2006).

 

 

 

 

 • Întrebare 33

Contribuția unui candidat din diaspora poate fi depusă și într-un cont județean?

Răspuns: Conform art. 30 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul campaniei electorale pentru Senat și Camera Deputaților, sumele de bani primite de către candidații la funcția de deputat și de senator în circumscripția electorală a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate pot fi depuse numai în contul bancar deschis la nivel central.

Prin conturile bancare deschise la nivel județean pentru campania electorală se vor derula doar operațiuni financiare aferente campaniei electorale desfășurate pentru candidații desemnați în circumscripția electorală respectivă.

 

 

 

 

 • Întrebare 34

Prin ce modalitate se transmit către AEP documentele referitoare la deschiderea contului bancar pentru campania electorală? (depunere directă la sediu sau mail – pe ce adresă) – există cumva o anexă în acest sens?

Răspuns: Documentele privind deschiderea contului bancar pentru campania electorală vor însoți extrasul de cont bancar cu ocazia depunerii documentelor la Autoritatea Electorală Permanentă în vederea efectuării controlului legalității veniturilor și cheltuielilor electorale.

Conform prevederilor art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, în timpul campaniei electorale, mandatarul financiar coordonator are obligația de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă lista conturilor bancare pentru campania electorală deschise de către organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, cuprinzând cel puțin codul IBAN, banca, respectiv sucursalele unde conturile  au fost deschise. Nu există un formular tip pentru declararea conturilor bancare.

Lista conturilor bancare poate fi transmisă către Autoritatea Electorală Permanentă pe email-ul finantare.partide@roaep.ro, prin fax la numărul de telefon 021.310.13.86, prin poștă sau personal la registratura Autorității Electorale Permanente din București, str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3.

 

 

 

 • Întrebare 35

Până la ce dată pot fi depuse în contul central sume provenind din contribuții proprii ale candidaților?

Răspuns: Conform prevederilor art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin H.G. nr. 10/2016, contribuțiile candidaților pentru campania electorală pot fi depuse în conturile pentru campania electorală numai până la data încheierii campaniei electorale (10 decembrie 2016).

 

 • Întrebare 36

Prin ce modalitate se declară la AEP (în termen de maximul de 5 zile) sumele încasate? Care sunt documentele care se depun în acest sens și pe ce adresă de email?

Răspuns: Conform prevederilor art. 28 alin. (10) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contribuțiile pentru campania electorală trebuie declarate Autorității Electorale Permanente de către mandatarul financiar coordonator.

Conform prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, contribuțiile pentru campania electorală pot fi folosite numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă.

Contribuțiile pentru campania electorală se declară la Autoritatea Electorală Permanentă  sub formă de adresă conform modelului recomandat, pe email-ul finantare.partide@roaep.ro, prin fax la numărul de telefon 021.310.13.86, prin poștă sau personal la registratura Autorității Electorale Permanente din București, str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3.

 

 

 • Întrebare 37

Înregistrarea mandatarului financiar se poate face publică prin intermediul Facebook ?

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 334/2006), înregistrarea mandatarului financiar se face publică în presă sau pe pagina de internet a partidului.

Conform prevederilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, dispozițiile Legii nr. 334/2006 se aplică în mod corespunzător candidaților independenți.

Publicarea înregistrării mandatarului financiar la Autoritatea Electorală Permanentă se poate realiza și prin intermediul site-ului www.facebook.com, scopul fiind acela de a aduce la cunoștința publicului acțiunea de înregistrare a mandatarului financiar pentru alegerile parlamentare 2016.

Cheltuielile privind publicarea înregistrării mandatarului financiar la Autoritatea Electorală Permanentă, pe pagina de internet a competitorului electoral, nu pot constitui obiectul rambursării cheltuielilor electorale în cazul obținerii minimului de 3% din voturile valabil exprimate conform prevederilor art. 48 din Legea nr. 334/2006.

 

 

 • Întrebare 38

Se pot posta spoturi cu canditații pe paginile personale de socializare ale acestora, pe pagina unei persoane oarecare sau pe pagina de Facebook a partidului, fără un contract de realizare și de distribuire ?

Răspuns: Toți competitorii electorali se pot promova liber în mediul online, așa cum o pot face și prin intermediul altor canale de comunicare, fiind necesară atestarea realității serviciilor prestate.

Acest drept este prevăzut de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente conform cărora în campania electorală, candidații, partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și cetățenii cu drept de vot au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, comunicare directă cu alegătorii, utilizare a televiziunii, a radioului, a presei scrise, a mijloacelor electronice și a celorlalte mijloace de informare în masă.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (32) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, competitorii electorali au obligația de a transmite la Autoritatea Electorală Permanentă o declarație cuprinzând informații privind descrierea materialelor de propagandă online, producția, perioada și spațiul de difuzare a acestora.

Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale aprobată prin Hotârârea Guvernului României nr. 10/2016, în campania electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie.

Menționăm că producția și difuzarea în mediul online se poate realiza prin intermediul unui operator care oferă servicii de specialitate privind promovarea online, nu prin intermediul unei persoane fizice.

 

 

 

 • Întrebare 39

Pe ce adresă de mail se pot trimite anexele privind contribuțiile și rapoartele privind campania electorală pentru alegerile parlamentare?

Răspuns: Depunerea documentelor prevăzute de art. 53, 54 și 55 din H.G. nr. 10/2016 se va face la sediul Autorității Electorale Permanente din București, sector 3, str. Stavropoleos nr. 6, cod 030084, în format scris pe hârtie și în format electronic, la adresa de email finantare.partide@roaep.ro, prin mandatarul financiar coordonator.

 

 

 • Întrebare 40

Calculul procentului conform legislației în vigoare pentru materialele de propagandă electorală se face la suma de 63.000,00 lei pe candidat la funcția de deputat sau la suma de venituri din campanie depusă în contul curent de campanie?

Răspuns: Calculul procentual al tipurilor de cheltuieli electorale prevăzute la art. 40 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 10/2016 se raportează la valoarea maximă a cheltuielile electorale la care are dreptul competitorul electoral și nu la contribuțiile efectiv depuse în conturile de campanie la nivelul fiecărei circumscripții electorale sau la nivel central.

 

 

 • Întrebare 41

Ce documente sunt necesare pentru a justifica decontarea carburantului utilizat pentru deplasare?

Răspuns: În conformitate cu art. 59 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016  – în cazul cheltuielilor efectuate pentru transportul și cazarea candidaților, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente:

 1. extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;
 2. facturile în original, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
 3. ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.

 

 

 • Întrebare 42

Timpii de antenă de 5 minute, alocați fiecărui candidat independent, pot fi utilizați gratuit?

Răspuns: În conformitate cu art. 67 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente – “este interzisă cumpărarea de spații de emisie în vederea difuzării de clipuri sau de emisiuni electorale”.

În conformitate cu Decizia nr. 82D/03.11.2016 a Biroului Electoral Central, interdicția prevăzută de prevederile art. 67 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare vizează exclusiv cumpărarea de spații de emisie în afara emisiunilor electorale notificate Consiliului Național al Audiovizualului conform art. 4 alin. (1) din Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 592/2016.

 

 

 • Întrebare 43

Mă deplasez cu mașina personală. Pot deconta cheltuielile cu carburantul?

Răspuns: Conform prevederilor art. 38 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 334/2006), coroborat cu dispozițiile art. 59 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin H.G. nr. 10/2016, contribuțiile pentru campania electorală pot avea ca destinații cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare candidați, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală.

Conform prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, cheltuielile aferente campaniei electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor bancare prevăzute la art. 28 și 30 din Legea nr. 334/2006.

Cheltuielile de transport ale candidaților trebuie justificate cu facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau ale statului în care acestea au fost emise ori alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și documente privind efectuarea plăților, conform prevederilor art. 48^1 alin. (1) din Legea nr. 334/2006.

În cazul în care din documentele depuse de către mandatarii financiari nu rezultă în mod clar legalitatea și realitatea cheltuielilor, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declarații, clarificări sau documente justificative suplimentare, în conformitate cu prevederile art. 48^1 alin. (2) din Legea nr. 334/2006.

 

 • Întrebare 44

Publicitate online – facebook. Am înțeles că una din posibilitățile legale este să contractăm o firmă de publicitate care să plătească ea la facebook. Dar costă mai scump. Este posibil legal să plătesc direct cu un card bancar asimilat unui cont pe partid/candidat doar pentru plata publicității online?

Răspuns: Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, până cel mai târziu la data începerii campaniei electorale, partidul politic, alianța politică și candidații independenți, prin mandatar financiar, deschid câte un cont bancar la nivelul fiecărui județ, un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului București sau la nivelul municipiului București, după caz, precum și un cont bancar la nivel central.

Conform prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, cheltuielile aferente campaniei electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor prevăzute la art. 28 și 30 din aceeași lege.

Plata cheltuielilor electorale pot fi efectuate din contul bancar de campanie și printr-un card bancar asociat respectivului cont, cu respectarea prevederilor legale privind documentele justificative aferente cheltuielilor electorale.

 

 • Întrebare 45

Emisiunile TV de 30 minute constituie cheltuială pentru producția și difuzarea de propagandă electorală la televiziune conform art. 38 din Legea nr. 334/2006?

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, “este interzisă cumpărarea de spații de emisie în vederea difuzării de clipuri sau de emisiuni electorale”.

Potrivit Deciziei nr. 82D/03.11.2016 a Biroului Electoral Central, interdicția prevăzută de prevederile art. 67 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare vizează exclusiv cumpărarea de spații de emisie în afara emisiunilor electorale notificate Consiliului Național al Audiovizualului conform art. 4 alin. (1) din Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 592/2016.

 

 • Întrebare 46

Pot fi folosite contribuțiile candidaților în vederea tipăririi unor calendare sau afișe în care apare doar sigla partidului și eventual președintele general al partidului?

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (7) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – “este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;
 2. b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;
 3. c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;
 4. d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului”.

În consecință contribuțiile depuse pentru campania electorală pot fi utilizate în vederea tipăririi de calendare și afișe cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (7) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 • Întrebare 47

În cazul unui contract încheiat între un partid politic și o tipografie BBB având ca obiect tipărirea de materiale de promovare electorală pentru campania electorală pentru alegerile parlamentare din anul 2016, tipografia poate să încheie un contract de subcontractare cu o altă tipografie CCC pentru realizarea materialelor de propagandă electorală?

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – “partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți care au comandat materialele de propagandă electorală prevăzute la alin. (2) lit. a), c) și e) au obligația de a imprima pe acestea următoarele date:

 1. a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianței electorale din care acesta face parte sau a alianței politice, după caz;
 2. b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
 3. c) codul unic de identificare prevăzut la art. 34 alin. (13);
 4. d) tirajul, pentru materialele prevăzute la alin. (2) lit. a) și e).

În consecință, dacă partidul politic a încheiat un contract cu  tipografia BBB pentru achiziționarea materialelor de propaganda electorală, iar aceasta din urmă nu poate să realizeze întreaga cantitate conform contractului încheiat, tipografia BBB poate subcontracta o altă tipografie CCC pentru realizarea materialelor de propagandă neonorate conform contractului, cu condiția ca prețul menționat în contractual încheiat între tipografia BBB și tipografia CCC să fie cel mult egal cu prețul încheiat între partidul politic și tipografia BBB. Menționăm că în contractul încheiat între cele două tipografii  trebuie să fie specificat numărul de materiale de propagandă electorală care se vor tipări și prețul acestora. De asemenea în contract trebuie să fie menționat că această comandă se realizează pentru partidul politic care le-a comandat, deoarece tipografia care a făcut subcontractarea nu reușește să onoreze comanda. Totodată specificăm că pe materialul de propagandă electorală trebuie să fie înscris numele formațiunii politice, denumirea operatorului care le-a realizat ( tipografia CCC), codul unic de identificare și tirajul (unde este cazul).

 

 • Întrebare 47

Vreau să știu dacă pe o firmă de publicitate care are contract cu partidul pot efectua următoarele:

 1. Publicitate on-line;
 2. Execuție grafică materiale publicitare;
 3. Tipărire afișe (la o terță firmă) execuție afișe;
 4. Afișaj la panourile de afișaj;
 5. Distribuție flyere?

Răspuns: Partidul politic care a încheiat contract de producție și distribuție a materialelor de propagandă electorală în campania pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, cu o firmă de publicitate care are activitățile prezentate de dumneavoastră înscrise la registrul comerțului, poate fi beneficiarul acestor servicii cu condiția ca emiterea documentelor justificative să se facă pe fiecare tip de cheltuială electorală în parte, conform prevederilor art. 59 din H.G. nr. 10/2016.  

 • Întrebare 48

Procentul privind cheltuirea banilor în campania electorală se aplică la toată suma pe care am dreptul să o cheltui în calitate de candidat, sau la suma cheltuită?

Răspuns: Conform prevederilor art. 40 alin. (2) din H.G. nr. 10/2016, “La alegerile parlamentare generale, respectarea plafoanelor stabilite la alin. (1) se determină prin raportare la fiecare circumscripție electorală, respectiv la nivel central, prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul formațiunea politică sau candidatul independent, după caz, în aceste circumscripții electorale și la nivel central, după caz”.

În concluzie, calculul procentual al tipurilor de cheltuieli electorale prevăzute la art. 40 alin. (1) se raportează la valoarea maximă a cheltuielile electorale la care are dreptul competitorul electoral și nu la suma cheltuită sau la contribuțiile efectiv depuse în conturile de campanie la nivelul fiecărei circumscripții electorale (sau la nivel central).

 

 • Întrebare 48

Pot fi decontate cheltuielile de consultanță pentru realizarea și implementarea strategiei de comunicare și consultanță în elaborarea materialelor electorale scrise și tipărite, prin contract de autor?

Răspuns: Conform prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, ” Contribuțiile pentru campania electorală pot avea numai următoarele destinații:

 1. a) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă în cuantum de maximum 40% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
 2. b) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
 3. c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
 4. d) cheltuieli pentru afișe electorale, în cuantum de maximum 20% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
 5. e) cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
 6. f) cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
 7. g) cheltuieli pentru comisioane bancare.

În consecință, apreciem că serviciile de asistență juridică și alte tipuri de consultanță, includ și efectuarea de cheltuieli pentru realizarea și implementarea strategiei de comunicare și consultanță în elaborarea materialelor electorale scrise și tipărite și pot fi încadrate în categoriile de cheltuieli electorale susmenționate, iar realizarea lor poate avea la bază un contract de consultanță.

Totodată, având în vedere faptul că în cazul contractelor privind drepturile de autor, obiectul acestora îl constituie cedarea drepturilor patrimoniale de autor privind creația în domeniul publicistic pentru elaborarea materialelor electorale scrise și tipărite, opinăm că în funcție de natura lor, acestea pot fi aferente și încadrate în categoria de cheltuieli electorale produse și difuzate în presa scrisă sau, în categoria de cheltuieli electorale pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite.

 

 • Întrebare 49

Conform Legii nr. 334/2006 și H.G. NR. 10/2016 nu sunt permise plățile în numerar, dar Poșta Română pentru distribuirea afișelor electorale în țară (pentru un volum mic, de exemplu 20-30 colete x 10 afișe) nu acceptă plățile cu cardul sau OP. Se poate plăti numerar din banii candidatului (nu din contul de campanie) având în vedere că oricum cheltuielile de campanie nu vor fi solicitate spre rambursare?

Răspuns: Nicio plată aferentă cheltuielilor electorale nu se poate efectua în numerar, indiferent dacă suma respectivă se solicită sau nu la rambursare. Conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare: “Cheltuielile aferente campaniei electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor prevăzute la art. 28 și 30.” Potrivit dispozițiilor art. 52 alin. (2) din aceeași lege, încălcarea prevederilor art. 38 alin. (1) constituie contravenție și se sancționeză cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei. (Art. 28 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 “Până cel mai târziu la data începerii campaniei electoale, partidul politic, alianța politică și candidații independenți, prin mandatar financiar, deschid câte un cont bancar la nivelul fiecărui județ, un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului București sau la nivelul municipiului București, după caz, precum și un cont bancar la nivel central.”; Art. 30 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 “La nivel central, suplimentar față de contribuțiile pentru campania electorală prevăzute la art. 28, partidul politic poate depune sume reprezentând contribuții pentru campania electorală proprie într-un cont deschis la nivel central, prin mandatarul financiar coordonator.”)

 

 • Întrebare 50

Au fost emise facturi de la hoteluri pe numele candidatului (nu a organizației) plătite cu cardul din contul de campanie al organizație. Astea pot fi exigibile? Facturile trebuie emise pe numele candidatului sau al organizației? Este o greșeală dacă s-au emis pe numele candidatului?

Răspuns:  Facturile trebuie emise pe numele organizației și nu pe numele candidaților. În situația menționată de dumneavoastră în care au fost emise facturi de către hoteluri pe numele candidaților, plătite din contul organizației deschis pentru campania electorală aferentă alegerilor parlamentare, vă recomandăm să solicitați furnizorului stornarea facturilor și emiterea unor noi facturi în care beneficiară să fie organizația.

 

 • Întrebare 51

Este eligibilă cheltuiala cu tipărirea unui calendar de buzunar, pliant, etc, care are identificat clar partidul care a participă la alegeri, prin siglă, dar pe care apare primarul unei localități sau un lider de organizație, care nu sunt candidați?

Răspuns:  Da. În conformitate cu art. 36 alin. (7) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, materialele de propagandă trebuie să se refere la un candidat sau/și la un partid care participă la alegerile parlamentare, clar identificat (nume partid, siglă, slogan, etc.);

Coroborat cu art. 59 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006,

În cazul cheltuielilor efectuate pentru producția și difuzarea broșurilor, pliantelor  și a altor materiale de propagandă electorală tipărite, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:

 1. a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind facturile plătite;
 2. b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;
 3. c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
 4. d) procese-verbale de recepție a broșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală  tipărite;
 5. e) lista de distribuție a broșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală  tipărite;
 6. f) câte un exemplar al fiecărui tip de broșură, pliant și material tipărit de propagandă electorală.

Documentele justificative trebuie emise în conformitate cu prevederile legale aplicabile, după caz (de exemplu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal).

 

 • Întrebare 52

Candidatul care nu depune nici o contribuție pentru campanie poate avea materiale de propagandă electorală, de grup sau individuale? Cine suportă costul lor?

Răspuns: Da. Potrivit art. 34 alin. (2) din legea susmenționată, eficiența și oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorală se hotărăsc de către organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor.

Astfel, un partid politic poate decide statutar dacă este oportun să aloce buget de cheltuieli electorale pentru materiale de propagandă electorală conform legislației electorale, pentru unul sau mai mulți candidați care participă la alegeri parlamentare în circumscripția electorală respectivă, în funcție de strategia electorală și de valoarea totală a contribuțiilor depuse în contul de campanie electorală la nivelul circumscripției electorale.

 

 • Întrebare 53

În data de 08.11.2016 am depus la BCR cererea de deschidere de cont și anexa la cererea de deschidere cont special, cu toate acestea, deși am insistat, banca nu mi-a furnizat documentul de deschidere de cont decât în data de 11.11.2016. Este valabil acest cont, pot să fac încasări și plăți prin el, astfel încât să-mi fie recunoscute la rambursare?

Răspuns: Conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare –  până cel mai târziu la data începerii campaniei electorale, partidul politic, alianța politică și candidații independenți, prin mandatar financiar, deschid câte un cont bancar la nivelul fiecărui județ, un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului București sau la nivelul municipiului București, după caz, precum și un cont bancar la nivel central.

Din precizările dumneavoastră reiese faptul că documentele necesare deschiderii contului bancar au fost depuse înainte de data începerii campaniei electorale, respectiv în termenul legal și puteți face dovada încadrării în acest termen prin numărul de înregistrare și data înscrise de către BCR pe cererea de deschidere a contului bancar, iar deschiderea contului bancar de campanie s-a făcut după data începerii campaniei electorale, din motive neimputabile competitorului electoral sau mandatarului financiar al acestuia. În acest caz nu identificăm o încălcare a prevederilor legale susmenționate.

În concluzie, contul bancar deschis în aceste condiții este valabil, iar depunerea sau virarea contribuțiilor pentru campania electorală, precum și plata cheltuielilor aferente campaniei electorale se vor face numai prin acest cont, conform prevederilor legale.

 

 • Întrebare 54

Am depus documentele pentru deschiderea conturilor bancare în termen, la mai multe bănci, având experiența de la alegerile locale că nu toate băncile deschid astfel de conturi de campanie. Primirea confirmării pentru deschiderea contului a sosit după începerea campaniei, marți 15.11.2016, iar banca respectivă ne solicită acum un acord din partea Autorității Electorale Permanente că se poate deschide contul deși a început campania electorală?

Răspuns: Conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare –  până cel mai târziu la data începerii campaniei electorale, partidul politic, alianța politică și candidații independenți, prin mandatar financiar, deschid câte un cont bancar la nivelul fiecărui județ, un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului București sau la nivelul municipiului București, după caz, precum și un cont bancar la nivel central.

Din precizările dumneavoastră reiese faptul că documentele necesare deschiderii contului bancar au fost depuse înainte de data începerii campaniei electorale, respectiv în termenul legal și puteți face dovada încadrării în acest termen prin numărul de înregistrare și data înscrise de către bancă pe cererea de deschidere a contului bancar, iar deschiderea contului bancar de campanie s-a făcut după data începerii campaniei electorale, din motive neimputabile competitorului electoral sau mandatarului financiar al acestuia. În acest caz nu identificăm o încălcare a prevederilor legale susmenționate.

În concluzie, contul bancar deschis în aceste condiții este valabil, iar depunerea sau virarea contribuțiilor pentru campania electorală, precum și plata cheltuielilor aferente campaniei electorale se vor face numai prin acest cont, conform prevederilor legale.

 

 • Întrebare 55

Avem o situație legată de decontarea biletelor de avion de către TAROM SA pe care o supunem atenției dumneavoastră:

–           Se face rezervarea biletului de avion;

–           Se emite factura proformă;

–           Se face plata facturii proformă;

–           După primirea plății se emite factura fiscală finală.

Considerați că suntem în cadrul legal?

Răspuns: Conform prevederilor art. 48^1 din Legea nr. 334/2006,

(1) “Prin documentele justificative prevăzute la art. 48 alin. (1)-(5), (7) și (9) se înțelege facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și documente privind efectuarea plăților.

(2) În situația în care din documentele justificative prevăzute de alin. (1), depuse de către mandatarii financiari, nu rezultă în mod clar legalitatea și realitatea cheltuielilor, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declarații, clarificări sau documente justificative suplimentare”.

În consecință, emiterea facturilor în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise, presupune respectarea prevederilor art. 319 și 320 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Factura proformă nu este un document justificativ de înregistrare în contabilitate și nu generează nicio obligație, nici față de cel care o emite și nici față de cel care o primește.

Plata unor bunuri achiziționate sau a unor servicii prestate pe baza unei facturi proformă reprezintă o plată în avans.

Condiția obligatorie este emiterea unei facturi fiscale, aceasta fiind factura admisă de lege și în baza căreia se poate efectua plata mărfurilor livrate și/sau a serviciilor prestate și care constituie documentul justificativ legal de înregistrare în evidența contabilă, factură în care se va menționa în mod obligatoriu data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei facturii (art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal).

 

 • Întrebare 56

Plafoanele de cheltuieli eligibile se raportează la valoarea maximă a cheltuielilor la care are dreptul întreaga circumscripție electorală, respectiv la valoarea de 63.000 lei x cu numărul de candidați sau la valoarea maximă la care au dreptul competitorii dacă numărul celor care contribuie este mai mic decât totalul competitorilor?

Răspuns: Conform prevederilor art. 40 alin (2) din HG nr. 10/2016 “La alegerile parlamentare generale, respectarea plafoanelor stabilite la alin. (1) se determină prin raportare la fiecare circumscripție electorală, respectiv la nivel central, prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul formațiunea politică sau candidatul independent, după caz, în aceste circumscripții electorale și la nivel central, după caz”.

În exemplul prezentat de dumneavoastră plafoanele de cheltuieli se determină prin raportarea la numărul total de candidați din lista electorală și nu la numărul de candidați care au depus contribuții electorale.

 

 • Întrebare 57

În factura referitoare la producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online, care este unitatea de măsură (apariții, contract, bucăți)? Numărul de apariții în mediul online se cunoaște doar la finalul campaniei, iar factura este emisă mai repede.

Răspuns: Din situația prezentată se întelege că prețul nu este influențat de numărul de apariții, astfel rezultă că factura se va întocmi în conformitate cu prevederile contractuale ce fac referire la serviciile prestate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 207/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1/2016.

 

 • Întrebare 58

În “Declarația privind postarea pe internet a materialului de propaganda electorală” (Anexa nr. 26), ce scriem la rândurile: “Numele și prenumele sau denumirea proprietarului site-ului” și “Adresa de internet a site-ului”, în cazul în care avem un contract de prestări servicii pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online (Facebook)?

Răspuns: Conform ultimelor modificări aduse Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă online competitorii electorali au obligația de a transmite la Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, o declarație cuprinzând informații privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producția, perioada și spațiul de difuzare a acestora (art. 36 alin. (3²) din Legea nr. 334/2006).

 

 • Întrebare 59

În data de 11.11.2016 un candidat al formațiunii politice a depus în numerar prin foaie de depunere în contul de campanie al filialei X suma de 20.000 lei, sumă provenită din venituri proprii și care a fost declarată de candidat mandatarului financiar coordonator al formațiunii politice. Mandatarul financiar coordonator a declarat la Autoritatea Electorală Permanentă contribuția primită de la candidat. Nu au fost efectuate plăți către furnizorii de materiale și servicii de propagandă electorală. Conform art. 9 din Legea nr. 334/2006, donațiile în bani a căror valoare depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară se vor efectua numai prin conturi bancare. Precizez că, ulterior depunerii contribuției în contul de campanie și declarării acesteia la Autoritatea Electorală Permanentă am constatat că, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, sumele de bani primite de la candidații propuși pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donații și li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi. Analizând situația de fapt, prin care în data de 11.11.2016 a fost depusă în numerar suma de 20.000 lei, am constatat că această contribuție a candidatului respectiv trebuia depusă în numerar  doar în cuantum de 10.500 lei, iar restul sumei de 9.500 lei trebuia depusă prin virament din contul curent al candidatului în contul de campanie.

Conform celor relatate, vă rog să-mi comunicați punctul de vedere al Autorității Electorale Permanente cu privire la modalitatea de rectificare a erorii de depunere a sumei de 9.500 lei”.

Răspuns: În exemplul prezentat de dumneavoastră, conform prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, sumele de bani  primite de la candidații propuși pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donații și în consecință suma maximă a contribuțiilor ce poate fi depusă de un candidat în numerar în contul de campanie este de 10.500 lei.

Întrucât suma depusă nu a fost utilizată, remedierea acestei erori se poate face în felul următor:

–           Mandatarul financiar județean va vira suma de 9.500 de lei în contul personal al candidatului, virament ce va explica returnarea sumei respective ce a fost depusă eronat în numerar în contul de campanie.

–           Ulterior primirii sumei de 9.500 de lei în contul curent personal, candidatul va vira suma respectivă în contul de campanie al formațiuni politice, cu titlul de contribuție din venituri proprii.

–           Mandatarul financiar județean, la momentul regularizării contului de campanie, va rectifica anexele nr. 14 și 21 din HG nr. 10/2016, prin întocmirea unor noi anexe, în care va face referire la anexele corectate și pe care le va atașa la anexele corectate.

–           Urmare rectificării efectuate, contul de campanie va avea un disponibil de 20.000 lei provenind din venituri proprii ale candidatului, depuse în numerar, în sumă de 10.500 lei și depuse prin virament bancar în sumă de 9.500 lei.

 

 • Întrebare 60
 1. O organizație județeană dorește să încheie un contract cu postul local de televiziune privind participarea candidaților în cadrul emisiunilor electorale notificate CNA. Prestatorul de servicii a notificat CNA (cf. deciziei BEC nr. 82) implicarea în campania electorală pentru parlamentare, lista emisiunilor electorale, intervalele de difuzare, precum și tariful pe minut. Participarea candidaților organizației județene a formațiunii politice va fi în cadrul a 6 emisiuni cu durata totală de 400 minute. Vă rog să-mi transmiteți, în scris, cum este corect să încadrez această cheltuială, modul cum trebuie trecut la obiectul contractului și pe factură. (de exemplu, producție și difuzare materiale de propagandă electorală: emisiuni electorale-400 min x90/lei min-este corect?)
 2. Pentru acest tip de cheltuială se întocmește anexa nr. 24, Declarație privind datele și orele difuzării materialelor de propagandă electorală la postul de radio/televiziune?

III.  Pentru justificare, emisiunile se înregistrează pe CD, DVD?

 1. Înainte de difuzarea emisiunii, prestatorul este obligat să comunice datele prevăzute de art. 36 alin. (3) din Legea nr. 183/2016? (numele partidului, denumirea operatorului economic, codul unic de identificare a partidului)?
 2. Emisiunile electorale menționate pot fi difuzate live și în reluare; este un regim diferit?

 

Răspuns: Potrivit art. 36  alin. (1)-(3), (3¹), raportat la  art. 48 alin. (12) și art. 48¹ din Legea nr. 334/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 59 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006,

 1. și II. În cazul cheltuielilor efectuate pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio și televiziune, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:
 2. a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind factura plătită;
 3. b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;
 4. c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
 5. d) procese-verbale de recepție a materialelor de propagandă electorală audiovizuale produse;
 6. e) declarație privind datele și orele difuzării materialelor de propagandă electorală la radio și/sau televiziune, conform modelului prevăzut în anexa nr. 24.

Documentele justificative trebuie emise în conformitate cu prevederile legale aplicabile, după caz (de exemplu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal).

III.  Emisiunile electorale produse se pot înregistra pe CD, DVD.

 1. Înainte de difuzarea materialelor de propagandă electorală prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. b), mass-media audiovizuală are obligația să comunice datele prevăzute la art. 36 alin. (3), lit. a), b) și c).
 2. Emisiunile electorale produse conform prevederilor legale susmenționate pot fi difuzate numai în intervalul de difuzare notificat și în conformitate cu timpul total oficial alocat, comunicat și plătit, pentru competitorul electoral respectiv.

 

 • Întrebare 61

În contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel județean, dintr-o eroare au fost efectuate două depuneri în numerar cu foi de vărsământ de către candidați, depășindu-se plafonul de 10 salarii de bază minime brute pe care candidații puteau să le depună în numerar. Precizez că aceste sume sunt blocate în cont și nu au fost utilizate. Vă rog să ne îndrumați cum să procedăm ca aceste contribuții să fie considerate valide în vederea cheltuirii acestora potrivit prevederilor legale.

Răspuns: Conform declarației dumneavoastră, contribuțiile depuse în cont nu au fost utilizate, iar  însumarea celor două depuneri efectuate în numerar în contul de campanie depășește plafonul de 10 salarii de bază minime brute pe țară, respectiv suma de 10.500 lei.

În acest caz, vă recomandăm ca suma ce depășește acest plafon să fie virată în contul curent al candidatului în cauză și ulterior această sumă să fie depusă de către candidat prin virament bancar în contul de campanie, în scopul corectării erorii susmenționate, iar la documentele justificative pe care le  veți depune la Autoritatea Electorală Permanentă, la termenele prevăzute de lege, veți anexa o declarație a candidatului pe proprie răspundere, privind acest aspect.

 

 • Întrebare 62

Dacă unul dintre candidați are încheiat un contract de împrumut (cu banca sau cu o persoană fizică) pentru nevoi personale și folosește o parte din acești bani pentru campania electorală, dar în declarația de avere este declarat acest împrumut și se specifică în declarație că împrumutul se folosește pentru contribuția la alegerile parlamentare, cum se face declararea sumei în anexa nr. 8 „Declarație privind proveniența contribuțiilor electorale ale candidaților”, la venituri proprii sau la împrumuturi?

Răspuns: În situația prezentată de dumneavoastră, sursa de proveniență a contribuției electorale este împrumutul bancar și în mod corespunzător se va completa anexa nr. 8 „Declarație privind proveniența contribuțiilor electorale ale candidaților”, prin înscrierea împrumutului ca sursă a contribuției electorale, iar similitudinea cu conținutul declarației de avere în acest caz este concordantă atât cu natura sursei de finanțare, cât și cu utilizarea sa.

 

 • Întrebare 63

Dacă un candidat depune banii pentru campania electorală on-line și din cauza spațiului limitat nu poate să declare toate elementele prevăzute în ghid, respectiv nu-i încape adresa, cum se procedează?

–           este suficientă o adresă din partea băncii care vine și completează elementele lipsă?

–           se face returnarea banilor în contul deponentului și apoi aceștia se depun cu ordin de plată scris de mână care să cuprindă toate elementele”?

 Răspuns: Conform dispozițiilor art. 28 alin. (7) din H.G. nr. 10/2016, ”Ordinele de plată și foile de vărsământ ale contribuțiilor candidaților pentru campania electorală vor cuprinde în mod obligatoriu mențiunea privind contribuția pentru campania electorală, numele și prenumele, precum și datele de identificare ale candidaților pentru care se depun contribuțiile pentru campania electorală”.

Precizăm că, în Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 11 decembrie 2016, editat de Autoritatea Electorală Permanentă și distribuit competitorilor electorali, postat pe site-ul www.roaep.ro, sunt menționate cu titlul de recomandare datele de identificare ale candidaților care vor fi înscrise pe ordinele de plată și foile de vărsământ aferente contribuțiilor electorale, depuse în conturile de campanie, astfel: nume, prenume, data nașterii, seria și numărul actului de identitate și domiciliul.

În concluzie, conform prevederilor legale susmenționate, în ordinele de plată nu vor fi înscrise toate datele de identificare exemplificate în Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 11 decembrie 2016, fiind suficiente de exemplu, numele și prenumele,  CNP, seria și numărul actului de identitate, după caz.

 

 • Întrebare 64

În timpul campaniei electorale candidații pot împrumuta filiala județeană a partidului? În cazul în care acest fapt este posibil, care este forma contractului ce va fi încheiat (autentică sau sub semnătură privată).

Răspuns: Nu. Potrivit art. 28 alin. (8) din Legea nr 334/2006, contribuțiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidați sau mandatarul financiar pot proveni numai din donații primite de candidați de la persoane fizice, din venituri proprii sau din împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituții de credit.

Suplimentar, formațiunea politică poate transfera sume de bani provenite din afara campaniei electorale, potrivit prevederilor legale (în funcție de numărul de candidaturi depuse la funcția de deputat și senator), în contul central de campanie electorală.

Sumele transferate în contul central de campanie de către formațiunea politică, provenite din afara campaniei electorale, pot fi transferate de către mandatarul financiar coordonator în conturile bancare electorale deschise la nivel de circumscripție județeană sau de sector/municipiul București.

Formațiunea politică are obligația predării mandatarului financiar coordonator declarațiile cu privire la sursa contribuțiilor în cel mult 48 ore de la data transferului banilor în cont, iar mandatarul financiar coordonator are obligația declarării la Autoritatea Electorală Permanentă a fondurilor transferate de către formațiunea politică în contul central de campanie electorală în termen de maxim 5 zile. Sumele nu pot fi folosite anterior declarării la Autoritatea Electorală Permanentă.

Astfel, sursele de finanțare ale campaniei electorale pentru o formațiune politică la nivel central, respectiv județean sau de sector/municipiul București trebuie să fie conforme cu prevederile legale în vigoare.

 

 

 

 • Întrebare 64

Referitor la materialele de propagandă vă rugăm să precizați:

 1. În cadrul unui material de propagandă comandat de o circumscripție electorală județeană, pe lângă imaginea candidatului, poate apărea și imaginea președintelui partidului având în vedere că acesta este candidat la circumscripția electorală București?
 2. O organizație județeană poate comanda afișe, broșuri, etc numai cu imaginea formațiuni politice și a președintelui partidului fără să facă referire la vreun candidat din circumscripția respectivă?
 • Este permis în interiorul sălilor închiriate pentru organizarea de evenimente cu tematică politică să se folosească pentru amenajarea sălii bannere sau alte însemne ale partidului care au fost comandate în timpul campaniei?

Răspuns: I.-II. În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (7) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – “este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;
 2. b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;
 3. c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;
 4. d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului”.

De asemenea, precizăm că cele menționate de dumneavoastră la întrebările 1) și 2) nu sunt prevăzute de legislația electorală în vigoare.

III. În campania electorală pot fi utilizate doar materialele de propagandă electorală prevăzute de art. 36 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În consecință, în interiorul sălilor închiriate pentru organizarea de evenimente cu tematică politică nu se pot folosi bannere sau alte însemne ale partidului care să nu fi fost comandate în timpul campaniei electorale.

 

 • Întrebare 65

Conform Legii nr. 183/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 art. 36 alin. (3^1) știm că mass-media audiovizuală are obligația să comunice datele prevăzute la art. (3)                       lit. a), b) și c). Ce se întâmplă dacă un pot de radio susține că nu are această obligativitate și că radiodifuzorii se supun doar deciziilor CNA, mai mult de atât au o adresă de la CNA în care este specificat acest lucru.

Ce obligații au posturile de radio și de televiziune în momentul difuzării unei emisiuni electorale sau al unui spot electoral?

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – “înainte de difuzarea materialelor de propagandă electorală prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. b) din același act normativ, mass-media audiovizuală are obligația să comunice datele prevăzute la art. 36 alin. (3) lit. a), b) și c) din același act normativ.

 

 • Întrebare 66

Sumele depuse de candidați direct în contul mandatarului financiar care au depășit 10 salarii minime brute pe economie, respectând indicațiile reprezentațiilor AEP la întâlnirea premergătoare campaniei electorale, conform cărora sumele până în 50.000 lei pot fi depuse în cont, respectând Codul Fiscal, să poată fi transferate în conturile candidaților și redepuse prin transfer bancar.

Astfel, sumele redepuse vor putea fi folosite efectiv pentru campania electorală, evitând continuarea blocajului acestora și implicit nefolosirea lor.

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – “contribuțiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute la alin. (1) numai de către candidați sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora, începând cu data depunerii propunerilor de candidaturi ”.

 

 • Întrebare 67

Cum este corect din punct de vedere al aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006 și a Normelor de aplicare a Legii nr. 334/2006 să se procedeze la înregistrarea contribuțiilor provenite din donații primite de un candidat de la patru persoane, după cum urmează următoare:

 • persoana A donează 3.000 lei în data de 22.11.2016;
 • persoana B donează 7.500 lei în data de 01.11.2016;
 • persoana C donează 500 lei în data de 15.11.2016;
 • persoana D donează 10.000 lei în data de 208.12.2016,

Total contribuții primite din donații de candidat pe parcursul campaniei electorale este de 21.000 lei.

 1. Fiecare persoană donează candidatului în numerar sumele respective, având în vedere faptul că fiecare dintre donații nu depășește 10 salarii minime brute pe țară. Candidatul le depune în contul bancar personal și le virează în contul de campanie, declarând sursa conform prevederilor legale.
 2. Fiecare persoană donează candidatului în numerar sumele respective. Aceste sume sunt depuse prin împuternicire, de către mandatarul financiar sau de către candidat direct în contul de campanie, cu declararea provenienței, conform prevederilor legale.
 3. Persoana A si persoana B donează sumele în numerar. Persoana C si persoana D donează sumele de bani prin virament bancar, în contul candidatului?
 4. Fiecare persoană face virament bancar în contul candidatului care la rândul său face virament bancar în contul de campanie, cu declararea provenienței, conform prevederilor legale.

Răspuns: Având în vedere întrebarea dumneavoastră privind modul de încasare a contribuțiilor provenite din donații vă comunicăm următoarele reguli privind modul de încasare a contribuțiilor provenite din donații cu respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016:

– Să fie primite doar în bani și doar de la persoane fizice;

– Să fie depuse în contul bancar de campanie numai de către candidați sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora, după data depunerii propunerilor de candidaturi;

* Este interzisă primirea de donații pentru campania electorală de către candidați din partea unor persoane fizice care nu au cetățenia română, cu excepția celor primite din partea cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar sau a unor persoane juridice;

– Să respecte prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și anume să fie încheiate doar prin acte autentice notariale. Excepție fac darurile manuale care pot fi încheiate doar prin acordul de voință al părților și remiterea efectivă a sumei de bani;

* Donațiile cu o valoare de până la 25.000 lei (în cazul în care nu sunt încheiate prin acte autentice notariale), trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale donatorilor și de înscrisurile sub semnătură privată care trebuie să consemneze valoarea sumelor de bani care fac obiectul acestora, precum și identitatea părților;

* Donațiile încheiate prin acte autentice notariale trebuie să fie însoțite de copiile contractelor de donație;

* Donațiile efectuate prin intermediul unui cont bancar sau prin intermediul sistemelor de plăți online, trebuie să fie însoțite de înscrisuri de orice tip, inclusiv electronice, care fac dovada ofertei donației și a acceptării acesteia, de copii ale ordinelor de plată/foilor de vărsământ, de extrase bancare ale conturilor donatarilor, precum și de copiile actelor de identitate ale donatorilor;

– Să fie însoțite de declarații ale donatorilor privind sursa acestora (în cazul în care nu provin din venituri proprii);

– La acceptarea donațiilor, indiferent de modul și forma în care au fost făcute, partidul politic trebuie să verifice și să înregistreze, în mod corespunzător, identitatea donatorilor în formularul prevăzut în Anexa nr. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016;

– Donațiile cu o valoare mai mare de 10 salarii de bază minime brute pe țară (10.500 lei) pot fi primite de către candidați numai prin conturile bancare proprii;

* În cazul în care candidatul primește mai multe donații de la aceeași persoană fizică, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii minime brute pe țară, atunci suma de bani care depășește cuantumul a 10 salarii minime brute pe țară va fi încasată doar prin bancă;

– Donațiile primite pentru campania electorală de către candidații aceluiași partid politic, aceleiași alianțe politice sau organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale de la o persoană fizică, nu trebuie să depășească suma de 210.000 lei;

* Se recomandă ca mandatarul financiar coordonator să verifice respectarea plafonului de 200 de salarii de bază minime brute pe țară (200 salarii x 1.050 lei = 210.000 lei), la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului 2016, la nivel național, pentru persoanele fizice care au făcut donații candidaților;

– Copiile documentelor justificative care însoțesc donația trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalul de către candidați.

 

 • Întrebare 68

Cine semnează contractele cu furnizorii, doar președintele organizației sau este obligat și mandatarul financiar?

Răspuns: Mandatarul financiar nu are obligația de a semna contractele încheiate între competitorii electorali și furnizorii.

 

 • Întrebare 69

Ținând cont de prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare vă rugăm să ne precizați dacă un candidat poate depune în bancă în numerar contribuții pentru campania electorală a căror valoare totală nu depășește 10 salarii minime brute pe țară în zile diferite.

Plafonul de 10 salarii minime brute pe țară se referă la toate operațiunile cu numerar depuse de un candidat pe toată perioada de desfășurare a campaniei electorale sau plafonul se referă la o operațiune pe zi, fiind permise mai multe depuneri în zile diferite.

Exemplu: Poate depune un candidat în numerar trei contribuții diferite, 10.500 lei în data de 21.11.2016, 10.500 lei în data de 23.11.2016 și 10.500 lei în data de 25.11.2016?

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – “donațiile în bani a căror valoare depășesc 10 salarii minime de bază brute pe țară se vor efectua numai prin conturile bancare”. De asemenea în conformitate cu art. 38 alin. (4) din același act normativ – “sumele de bani primite de la candidații propuși pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donații și li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi”.

În concluzie, contribuțiile pentru campania electorală primite de un candidat care depășesc 10 salarii minime pe țară se vor efectua numai prin conturile bancare.

 

 • Întrebare 70

Este eligibilă cheltuiala cu închiriere unui autocar pe perioada campaniei electorale, ce va fi folosit exclusiv pentru campania electorală pentru diferite acțiuni ( acțiuni door-to-door, întâlniri cu militații, etc.)?

Răspuns: Conform dispozițiilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ,,Contribuțiile pentru campania electorală pot avea numai următoarele destinații:

[…]

 1. f) cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală”. Totodată, în conformitate cu art. 59 alin. (10) din H.G. nr. 10/13.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, respectiv: ,, În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central pentru transportul și cazarea candidaților, mandatarii financiari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:
 2. a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;
 3. b) facturile în original, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
 4. c) ordine de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bon fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală”.

Astfel, această cheltuială este eligibilă în condițiile în care este efectuată, exclusiv, pentru deplasarea candidaților la activitățile desfășurate în cadrul campaniei electorale.

 

 • Întrebare 71

Vă rugăm să precizați dacă art. 10 din Legea nr. 334/2006 se aplică și pentru serviciile sau bunurile achiziționate pe perioada campaniei electorale pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților?

Răspuns: prevederile art. 10 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare se aplică și pentru serviciile sau bunurile achiziționate pe perioada campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților.

În conformitate cu art. 10 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – “reducerile de preț care depășesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice și candidaților independenți se vor considera donații și se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent, conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice” coroborat cu art. 28 alin. (8) din același act normativ – “contribuțiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidați sau mandatarul financiar pot proveni numai din donații primite de candidați de la persoane fizice, din venituri proprii sau din împrumuturi de la persoane fizice, din venituri proprii sau din împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituții de credit”.