Anunț depunere documente 15/30 zile

Conform prevederilor art. 36 alin. (6) și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, partidele politice care au participat la campania pentru referendum sunt obligate să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, prin mandatar financiar, în termen de 15 zile de la data desfășurării referendumului național, respectiv până cel târziu în data de 22.10.2018, o serie de documente.

Instrucțiuni generale privind finanțarea campaniei desfășurate cu ocazia referendumului național din data de 06-07.10.2018

În 06 și 07.10.2018 va avea loc referendumul național pentru revizuirea Constituției României. Conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, campania pentru referendum începe la data aducerii la cunoştinţă publică a datei referendumului, respectiv 18.09.2018.

Rapoarte venituri cheltuieli referendum 2012

Situaţia privind rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmite de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi cu ocazia referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României din anul 2012, care se publică de Autoritatea Electorală Permanentă conform art.38 alin.(3) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.