Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, activităţile partidelor politice pot fi finanţate şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr.334/2006, republicată, suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat. Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei.

Subvenţiile de la bugetul de stat se acordă în funcţie de următoarele criterii:

 • Numărul de voturi primite la alegerile generale pentru Camera Deputaţilor şi Senat;
  • Numărul de voturi primite la alegerile generale pentru autorităţile administraţiei publice locale.

Începând cu anul 2008, partidele politice primesc subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, în proporţiile menţionate la art.19 şi art. 20 din Legea nr.334/2006, astfel::

 • 75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărţite partidelor politice, proporţional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaţilor şi Senat, dacă au realizat pragul electoral;
 • 25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărţite partidelor politice, proporţional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor judeţeni şi consilierilor din cadrul municipiului Bucureşti, dacă au obţinut cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti.

În cazul alianţelor politice sau electorale, subvenţia se va împărţi între membrii alianţei după numărul de mandate obţinute.

Subvenţia de la bugetul de stat se varsă lunar, în prima decadă a lunii, în contul fiecărui partid, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente.

Potrivit prevederilor art.25 alin.(1) din Legea nr.334/2006, veniturile care provin din subvenţii de la bugetul de stat se pot utiliza exclusiv la:

(1) Veniturile care provin din subvenţii de la bugetul de stat pot avea următoarele destinaţii:

 1. Cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor;
 2. Cheltuieli de personal;
 3. Cheltuieli pentru presă şi propagandă;
 4. Cheltuieli privind organizarea de activităţi cu caracter politic;
 5. Cheltuieli de deplasare în ţară şi străinătate;
 6. Cheltuieli pentru telecomunicaţii;
 7. Cheltuieli cu delegaţiile din străinătate;
 8. Cheltuieli cu cotizaţiile datorate organizaţiilor politice internaţionale la care este afiliat partidul politic;
 9. Investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activităţii partidelor respective;
 10. Cheltuieli de protocol;
 11. Cheltuieli de birotică;
 12. Cheltuieli cu comisioane bancare;
 13. Cheltuieli cu chiriile şi utilităţile sediilor;
 14. Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii auto;
 15. Cheltuieli cu prime de asigurare;
 16. Cheltuieli de transport;
 17. Cheltuieli cu combustibili şi carburanţi.

Autoritatea Electorală Permanentă poate să suspende temporar acordarea subvenţiei de la bugetul de stat, dacă, în urma controalelor efectuate la partidele politice, constată abateri în aplicarea dispoziţiilor legale din Legea nr.334 din 2006.