www.roaep.ro este un portal ce conține mai multe secțiuni relevante pentru activitatea AEP. Secțiunea de prezentare AEP furnizează informații despre structura organizatorică, achiziții publice și posibilitatea de a ne contacta.

Accesează Prezentare

PREZENTARE AEP

Secțiunea prezintă informații și date privind dezvoltarea conceptului de management al operaţiunilor electorale, logistica și materialele electorale, Registrul secţiilor de votare, Corpul experților electorali din țară.

Accesează MANAGEMENT ELECTORAL

MANAGEMENT ELECTORAL

Aplicarea legii finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, date despre alocarea subvenţiilor partidelor politice, dar și îndrumarea partidelor politice sau a candidaţilor independenţi privind legalitatea finanţării.

Accesează FINANȚARE

FINANȚARE PARTIDE POLITICE